Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10 – DOKSURI (Tính đến 16h30 ngày 16/9/2017)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin số 3 liên quan đến ảnh hưởng và tình hình khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra đối với hệ thống điện đến 16h30 ngày 16/9/2017 như sau:

I. Tình hình vận hành các hồ chứa:

Các hồ chứa thủy điện và các nhà máy điện thuộc EVN trong khu vực ảnh hưởng của bão vận hành bình thường.

II. Lưới điện truyền tải:

Lưới 500 Kv và 220 kV: Đã khôi phục vận hành bình thường.

III. Lưới điện phân phối:

1. Lưới điện 110kV: Đã khôi phục vận hành bình thường.

2. Lưới điện trung, hạ áp:

Hiện tại đã cấp điện trở lại cho một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề gồm: TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; khu vực trung tâm của các thành phố, huyện thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tình hình khắc phục sự cố lưới điện cụ thể như sau:

Tỉnh

Số lộ đường dây, cáp ngầm trung áp bị ảnh hưởng đã được khắc phục

Số TBA phân phối đã khắc phục sự cố

Số khách hàng bị ảnh hưởng đã được khôi phục cấp điện

Hà Tĩnh

34

1.807

232.530

Nghệ An

55

2.001

344.531

Thanh Hoá

47

1.240

167.829

Quảng Bình

13

333

34.950

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất (ưu tiên các phụ tải: bệnh viện, cấp nước sạch, trạm bơm tiêu úng, thông tin liên lạc), đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự chia sẻ của quý khách hàng sử dụng điện, của chính quyền và nhân dân các địa phương.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413 - Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn


  • 16/09/2017 06:00
  • Ban Quan hệ cộng đồng EVN