Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 9 tháng năm 2014:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực cung cấp đủ điện, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Các nhu cầu điện đột xuất cho trồng thanh long, phát triển nuôi tôm hộ gia đình ở một số tỉnh Tây Nam bộ được Tập đoàn chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đối với việc đảm bảo điện cho một số dự án lớn như Tổ hợp công nghiệp của Tập đoàn SAMSUNG ở Thái Nguyên và Bắc Ninh, Khu công nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh, Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, đầu tư xây dựng các dự án cấp điện đáp ứng tiến độ yêu cầu của nhà đầu tư.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh điện năng đều đạt theo kế hoạch. Cụ thể:

- Sản lượng toàn hệ thống điện tháng 9/2014 đạt 12,34 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng đạt 108 tỷ kWh, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước.

- Điện sản xuất và mua tháng 9/2014 đạt 11,74 tỷ kWh. Luỹ kế 9 tháng ước đạt 105,33 tỷ kWh, tăng 10,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện sản xuất đạt 46,33 tỷ kWh, tăng 10,88%.

- Điện thương phẩm tháng 9/2014 đạt 11,05 tỷ kWh. Luỹ kế 9 tháng ước đạt 95,1 tỷ kWh, tăng 10,43% so cùng kỳ, trong đó điện thương phẩm nội địa đạt 94,1 tỷ kWh và tăng trưởng 10,94% (miền Bắc tăng 14,48%, miền Trung tăng 9,38%, miền Nam tăng 8,22%), điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm 53,5% tăng cao ở mức  13,11%, điện cấp cho thương mại chiếm 4,7% tăng 9,28%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 35,9% tăng 8,02%; điện sử dụng trong các ngành kinh tế chiếm 59,7% (cùng kỳ năm 2013 chiếm 58,95%).

- Tiết kiệm điện: Trong 9 tháng năm 2014, cả nước ước thực hiện tiết kiệm được 2,057 tỷ kWh, bằng 2,19% sản lượng điện thương phẩm. Trong đó Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đạt mức tiết kiệm điện cao nhất, trên 2,5% sản lượng điện thương phẩm.

Đạt được kết quả tiết kiệm điện như trên là do các Tcty Điện lực đã thực hiện tốt chương trình tiết kiệm điện năm 2014 và duy trì các hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các tổ chức đoàn thể; phát tờ rơi, cẩm nang tiết kiệm điện, treo áp phích, băng rôn...;tổ chức thực hiện được nhiều chương trình, phong trào tiết kiệm điện trong cộng đồng như: “Chương trình Gia đình tiết kiệm điện”, Chương trình “Tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện”, Chương trình “Chung tay tiết kiệm điện”, “Cùng bạn sử dụng điện an toàn - tiết kiệm” trong trường học; tổ chức chương trình đào tạo kiểm toán viên năng lượng, Hội thảo khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm. Bên cạnh đó, các Tcty Điện lực cũng tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình của Tập đoàn và Bộ Công Thương ngay từ đầu năm, điển hình như:

+ Chương trình Thoả thuận hợp tác tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2014 - 2015 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã được triển khai đến các tỉnh/thành đoàn;

+ Chương trình hỗ trợ hộ nông dân trồng cây thanh long thay đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện tại 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang,  Long An với tổng số 83.000 bóng đèn compact được lắp đặt.

+ Triển khai Đề án thí điểm mô hình dịch vụ năng lượng (ESCO) lắp đặt các giàn nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp, thực hiện trong 3 năm 2014 - 2016 giao cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện. Dự kiến sẽ ký kết và lắp đặt cho từ 3 - 4 khách hàng vào cuối năm 2014.

2. Nâng cao chỉ số tiếp cận điện:

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ và Quyết định số 3575/QĐ-BCT ngày 23/4/2014 của Bộ Công Thương về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có nhiệm vụ rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xuống còn tối đa là 70 ngày, Tập đoàn đã chỉ đạo các Tcty Điện lực rà soát lại trình tự thủ tục thực hiện, xây dựng quy trình rút ngắn thủ tục để đảm bảo thời gian cấp điện cho các khách hàng có đầu tư xây dựng đường dây, trạm biến áp trung áp, ban hành sửa đổi Bộ Quy trình kinh doanh điện năng.

Với việc áp dụng các giải pháp đơn giản hóa thủ tục và kết hợp thực hiện song song các thủ tục theo quy định của Nhà nước, trong 9 tháng năm 2014, 88% trường hợp cấp điện mới có đầu tư xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp có thời gian cấp điện mới tối đa 48 ngày.

Kết quả rà soát các quy trình, thủ tục cũng cho thấy đối với khách hàng cần xây dựng công trình lưới điện trung áp, các bước thực hiện là tối đa 11 bước và tổng thời gian do EVN và các Cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện chỉ còn 37 ngày (giảm 95 ngày so với các qui định hiện hành); thời gian 33 ngày còn lại phụ thuộc vào khách hàng. Do đó, chỉ số tiếp cận điện năng ≤70 ngày là hoàn toàn thực hiện được theo Nghị quyết 19 của Chính phủ.

3. Tình hình thực hiện các dự án cung cấp điện cho khách hàng và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn

- Dự án Năng lượng Nông thôn 2 vay vốn World Bank 130 triệu USD: Đã hoàn thành 100% khối lượng trước thời điểm đóng Hiệp định dự án 30/6/2014 với tổng số 2.014 xã trên địa bàn 25 tỉnh.

- Dự án “Cải tạo, mở rộng lưới điện vùng sâu vùng xa” vay vốn ADB: Hoàn thành 97% khối lượng đóng điện cho gần 56.000 hộ dân chưa có điện tại 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Trà Vinh, Sóc Trăng. Dự kiến cuối quý IV năm 2014 sẽ đóng điện thêm cho trên  36.000 hộ dân.

- Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn” vay vốn kfW 120 triệu EURO: Đã thực hiện được 99% khối lượng, giải ngân được gần 60% số vốn vay. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2014.

- Dự án Phân phối Hiệu quả (DEP) vay vốn WB 488,9 triệu USD: Đã khởi công được 97/141 tiểu dự án, thực hiện 47% khối lượng thi công; hoàn thành đóng điện được 24/97 tiểu dự án và giải ngân được khoảng 121,7/488,9 triệu USD.

- Dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho các đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La” sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 577 tỷ đồng: Đã hoàn thành gần 92% khối lượng đợt 2 và đóng điện cho hơn 9.600 hộ dân. Dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành 100% khối lượng đợt 2.

- Dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn đã hoàn thành đóng điện, cấp điện cho gần 5.000 hộ dân chính thức vào ngày 28/9/2014, sớm hơn so với kế hoạch.

Như vậy, thông qua việc đóng điện các dự án cung cấp điện cho khách hàng và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đến nay cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ (trong đó 5/12 huyện đảo có điện lưới quốc gia gồm Vân Đồn, Cát Hải, Phú Quốc, Cô Tô và Lý Sơn), 11.078/11.132 xã, phường có điện lưới đạt tỷ lệ 99,51% và có 24,373/24,760 triệu hộ dân có điện lưới đạt tỷ lệ 98,44% (trong đó có 16,445/16,810 triệu hộ dân nông thôn có điện lưới đạt tỷ lệ 97,83%). EVN đã bán điện trực tiếp đến 85,27% số xã có điện trên cả nước.

4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2014, hầu hết các dự án đều bám sát tiến độ năm 2014 do Tập đoàn giao. Công tác thu xếp vốn và giải ngân kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu các dự án.

a. Về nguồn điện:

- Đã hòa lưới phát điện 4/5 tổ máy so với kế hoạch đầu năm với tổng công suất đạt 1.622MW, gồm: tổ máy 1 và 2 nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (1.244 MW), tổ máy 2 nhiệt điện Hải Phòng 2 (300MW), tổ máy 1 thủy điện Sông Bung 4 (78MW).

- Khởi công được 3 dự án, gồm: nhiệt điện Thái Bình (600MW), nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1.200MW) và thủy điện Thác Mơ mở rộng (75MW).

- Hoàn thành công tác chống lũ năm 2014 an toàn cho toàn bộ 8 công trình thủy điện, gồm: Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Trung Sơn, Sông Bung 2, Sông Bung 4, An Khê - Ka Nak và Bản Vẽ.

b. Về lưới điện:

Đã đóng điện 29 công trình 220-500kV, 73 công trình 110kV với tổng chiều dài đường dây là 2.476km, tổng dung lượng trạm biến áp gần 7.500MVA (trong đó có công trình trạm biến áp 220kV Phú Bình cấp điện cho SAMSUNG Thái Nguyên đã hoàn thành sớm 3 tháng so với tiến độ).

Đã khởi công được 28 công trình lưới điện 500-220kV.

Công tác di dời các công trình điện phục vụ giải phóng mặt bằng Quốc lộ1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên trên địa bàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung quản lý: Đã di dời được 5.148/5.177 vị trí.

Các dự án trọng điểm đảm bảo cấp điện miền Nam:

- Đã hoàn thành đưa vào vận hành 04/04 công trình 500kV trong kế hoạch 2014 (gồm: ĐD 500kV Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông, Phú Lâm – Ô Môn, Vĩnh Tân – Sông Mây và Trạm 500kV Cầu Bông) và tạo được mạch vòng 500kV khu vực miền Nam.

- Trạm 500kV Pleiku 2 đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, thu xếp vốn để tiến hành khởi công vào cuối năm 2014.

- Các công trình trạm biến áp khu công nghiệp Phú Mỹ 2, đường dây 220kV Sông Mây - Uyên Hưng và trạm biến áp 220kV Uyên Hưng: dự kiến hoàn thành trong năm 2014.

- Các công trình 220kV sau trạm Cầu Bông: đã đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV Củ Chi và đường dây 220kV Cầu Bông - Củ Chi...

Các dự án lưới điện khác đang được Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia và các Tcty Điện lực nỗ lực thực hiện theo kế hoạch tiến độ năm 2014. Tuy nhiên vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn là trở ngại chủ yếu đối với các dự án lưới điện.

c. Thu xếp vốn và giải ngân:

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn và các đơn vị đã tích cực thu xếp vốn, đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán cho các dự án. Đã ký hợp đồng vay vốn trong nước trị giá 8.578 tỷ đồng và ký hợp đồng vay vốn nước ngoài trị giá 338 tr.USD với Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và ngân hàng Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU). Ngoài ra, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia cũng đã ký các hợp đồng vay vốn cho các dự án lưới điện truyền tải với tổng giá trị 12,35 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn trong 9 tháng qua ước đạt 80.722 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 71.362 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị đầu tư và giải ngân đạt cao như: thủy điện Lai Châu, thủy điện Huội Quảng, nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 4, nhiệt điện Thái Bình 1, nhiệt điện Mông Dương 1 và nhiệt điện Duyên Hải 1.

II. Một số công tác khác:

1. Về công tác thoái, giảm vốn đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính: trong 9 tháng, EVN đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Saigonvina và Công ty CP Bất động sản điện lực miền Trung, 5 Tcty Điện lực đã thực hiện thoái vốn tại 21 doanh nghiệp. Tổng giá trị thoái vốn của EVN và 5 Tcty đạt 373,7 tỷ đồng.

2. Thực hiện Chủ đề tối ưu hóa chi phí: Tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị cho thấy kết quả bước đầu thực hiện tối ưu hóa chi phí trong toàn Tập đoàn là: Tăng doanh thu: 256,6 tỷ đồng, giảm chi phí sản xuất kinh doanh: 876,35 tỷ đồng, Tăng hiệu quả sử dụng vốn: 254,68 tỷ đồng.

III. Nhiệm vụ công tác trong tháng 10/2014:

Dự kiến tháng 10/2014, phụ tải của hệ thống có thể đạt tới 408 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 21.810 MW.

Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 10/2014: khai thác hợp lý các nhà máy thuỷ điện để tận dụng các đợt nước cuối vụ và đảm bảo mục tiêu tích nước cuối năm. Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện 220 - 500kV, nhất là đường dây 500kV Bắc - Nam.

Trong công tác đầu tư xây dựng: Trong tháng 10/2014 dự kiến đốt lò tổ máy 1 - nhiệt điện Duyên Hải 1 và phát điện tổ máy 2 - thủy điện Sông Bung 4. Về lưới điện: Khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành công trình nâng công suất trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, mạch 2 đường dây 220kV Thái Bình - Nam Định; đảm bảo tiến độ thi công trạm biến áp 220kV KCN Phú Mỹ 2; đôn đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiếp tục di dời các công trình điện còn tồn tại phục vụ GPMB quốc lộ 1A và đường HCM qua khu vực Tây Nguyên.

Trong công tác phòng chống lụt bão: EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, các Tổng Công ty/Công ty Điện lực, các nhà máy thủy điện chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, phương án bảo vệ và vận hành an toàn hồ chứa để đối phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng an toàn điện mùa mưa bão, tình hình cung ứng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam, Chính quyền và Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phối hợp thực hiện các hoạt động hội diễn văn nghệ quần chúng; các cuộc thi tôn vinh nét đẹp người thợ điện Việt Nam, tìm hiểu “Truyền thống Điện lực Việt Nam - 60 năm thắp sáng niềm tin” song song với các hoạt động an sinh xã hội, thực thi văn hóa EVN trong CNVCLĐ ngành Điện, tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất trong toàn Tập đoàn.

 

        THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413                           Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn


  • 08/10/2014 10:45
  • EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét