Tỉnh Bình Thuận phải trở thành trung tâm về công nghiệp năng lượng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 218/TB-VPCP, ngày 11/5/2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận phải trở thành trung tâm năng lượng của quốc gia - Ảnh Minh Ngọc

Theo đó, về tầm nhìn và định hướng chiến lược phát triển, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận phải tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, phát triển thành trung tâm mang tầm quốc gia về công nghiệp năng lượng, quản lý dự trữ – khai thác – chế biến ti tan và du lịch thể thao biển, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng Bình Thuận trở thành một tỉnh có trình độ phát triển cao trong Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận phát triển công nghiệp cần tập trung đi sâu vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, nhất là năng lượng, trong đó giữ ổn định số dự án nhiệt điện theo quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên phát triển năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời); phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả đi đôi với bảo vệ môi trường và cảnh quan.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện việc điều chỉnh cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện gió; trong đó xem xét đề xuất tăng giá mua điện gió phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về phát triển điện mặt trời, Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Chi tiết văn bản có file đính kèm. 

Thongbaoketluanso218ThutuongCP.pdf


  • 17/05/2017 11:19
  • Xuân Tiến