Tin lũ khẩn cấp trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Gia Lai, tin lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế

I. Tóm tắt tình hình

    Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi); các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận và Gia Lai đang lên nhanh; hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), sông Vệ (Quảng Ngãi) và các sông ở Thừa Thiên Huế xuống chậm và còn ở mức cao. Mực nước lúc 16 giờ ngày 16 tháng 12 trên các sông như sau: 
    - Sông Bồ tại Phú Ốc 4,06m, dưới BĐ3 0,44m (Qxả lúc 13h tại hồ Hương Điền 1269m3/s); 
    - Sông Hương tại Kim Long 2,52m, trên BĐ2 0,52m (Qxả lúc 13h tại hồ Bình Điền 772m3/s, hồ Tả Trạch 842m3/s); 
    - Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 8,98m, ở mức BĐ3 (Qxả lúc 16h tại hồ Sông Bung 4: 525m3/s, hồ Đắk Mi 4: 975m3/s); 
    - Sông Thu Bồn tại Giao Thủy 8,12m, dưới BĐ3 0,38m, tại Câu Lâu là 4,23m, trên BĐ3 0,23m, tại Hội An 2,49m, trên BĐ3 0,49m (Qxả lúc 16h tại hồ Sông Tranh 2: 2203m3/s); 
    - Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 7,0m, trên BĐ3 0,5m; 
    - Sông Vệ tại Sông Vệ 5,63m, trên BĐ3 1,13m; 
    - Sông Lại Giang tại Bồng Sơn 8,38m, trên BĐ3 0,38m; 
    - Sông Kôn tại Bình Nghi 18,84m, trên BĐ3 1,34m; tại Thạnh Hòa 9,43m, trên BĐ3 1,43m, (Qxả lúc 13h tại hồ Định Bình 2316m3/s); 
    - Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 10,34m, trên BĐ3 0,84m; 
    - Sông Ba tại An Khê 407,73m, trên BĐ3 1,23m; tại Ayun Pa 156,31m, trên BĐ3 0,31m; tại Củng Sơn 34,07m, dưới BĐ3 0,43m; tại Phú Lâm 2,6m, dưới BĐ2 0,1m (Qxả lúc 13h tại hồ An Khê 2000m3/s, hồ Ba Hạ 6200m3/s, tại hồ Sông Hinh 1866 m3/s); 
    - Sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa 5,56m, ở mức BĐ3; 
    - Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 8,88m, trên BĐ1 0,88m; 
    - Sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ 37,91m, ở mức BĐ3; tại Phan Rang 3,11m, dưới BĐ3 0,39m. 

II. Dự báo

    Trong 3-6 giờ tới, mực nước trên sông Trà Khúc, sông Lại Giang, sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Cái Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ tại Trà Khúc ở mức 7,2m, trên BĐ3 0,7m; tại Thạch Hòa 9,6m, trên BĐ 3 1,6m (tương đương lũ lịch sử năm 2013); tại Bồng Sơn ở mức 8,5m, trên BĐ3 0,5m; tại Hà Bằng ở mức 11,0m, trên BĐ3 1,5m; tại Ninh Hòa 5,8m, trên BĐ3 0,3m; tại Tân Mỹ ở mức 38,5m, trên BĐ3 0,5m. 
    Sáng mai (17/12), lũ trên sông Ba, sông Cái Nha Trang tiếp tục lên; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa) và các sông ở Ninh Thuận xuống chậm và còn ở mức cao. Mực nước trên các sông như sau: 
    - Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,6m, trên BĐ2 0,6m; 
    - Sông Hương tại Kim Long ở mức 2,2m, trên BĐ2 0,2m; 
    - Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 8,7m, dưới BĐ3 0,3m; 
    - Sông Thu Bồn tại Giao Thủy ở mức 7,8m, trên BĐ2 0,3m, tại Câu Lâu ở mức 4,1m, trên BĐ3 0,1m, tại Hội An ở mức 2,3m, trên BĐ3 0,3m; 
    - Sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 6,7m, trên BĐ3 0,2m; 
    - Sông Vệ tại Sông Vệ ở mức 5,3m, trên BĐ3 0,8m; 
    - Sông Lại Giang tại Bồng Sơn ở mức 7,5m, trên BĐ2 0,5m; 
    - Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên 9,5m, trên BĐ3 1,5m (Qxả dự kiến tại hồ Định Bình 2438m3/s); 
    - Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng ở mức 10,0m, trên BĐ3 1,0m; 
    - Sông Ba tại An Khê lên 410,0m, trên BĐ3 3,5m (tương đương lũ lịch sử năm 2013); tại Ayun Pa lên 158,5m, trên BĐ3 2,5m; tại Củng Sơn lên 36,5m, trên BĐ3 2,0m; tại Phú Lâm lên 4,5m, trên BĐ3 0,8m (dự kiến xả Qxả tại hồ An Khê 2800m3/s, hồ Ba Hạ 7000-11000m3/s, hồ Sông Hinh 1000-2000m3/s). 
    - Sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa ở mức 5,6m, trên BĐ3 0,1m; 
    - Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng ở mức 10,5m, dưới BĐ3 0,5m; 
    - Sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ ở mức 37,5m, dưới BĐ3 0,5m; tại Phan Rang ở mức 4,0m, trên BĐ2 0,5m. 
    Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai, đặc biệt tại các huyện: 
    - Thừa Thiên Huế: huyện Hương Trà, Thị trấn Tứ Hạ, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế. 
    - Quảng Nam: huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My, Hội An. 
    - Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi. 
    - Bình Định: Thành phố Quy Nhơn, huyện An Nhơn, Phù Cát; An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tuy Phước. 
    - Phú Yên: huyện Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An. 
    - Khánh Hòa: huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Thành Phố Nha Trang. 
    - Gia Lai: Thị xã An Khê, huyện Đắk Pơ, Kong Chro, Iapa, Ayun Pa. 
   Cảnh báo: 
    Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai. 
   Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. 


  • 16/12/2016 06:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương