Tin cảnh báo triều cường các sông Nam Bộ

I. Tóm tắt tình hình

 Hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. 

II. Dự báo

Do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào ngày 16/11. 
Trong đợt triều cường này, mực nước tại các trạm chính vùng hạ lưu sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước tại một số trạm chính có khả năng như sau: 
Trên sông Tiền tại Mỹ Thuận lên mức: 1,9m (trên BĐ3 0,1m); tại Mỹ Tho: 1,7m (trên BĐ3 0,1m).
Trên sông Hậu tại Cần Thơ lên mức: 2,0m (trên BĐ3 0,1m); tại Long Xuyên: 2,4m (dưới BĐ3 0,1m). 
Trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức: 1,65m (trên BĐ3 0,15m). 
Nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. 


  • 17/11/2016 10:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương