Tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

13 Thứ năm,26/05/2016 17.30 113.20 TD 46 km/giờ

 

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

13 Thứ sáu,27/05/2016 20.90 111.30 TD 46 km/giờ
01 Thứ bảy,28/05/2016 22.60 111.00 L 37 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
 

Đường đi và vị trí cơn bão 

 


  • 26/05/2016 04:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương