Tiết kiệm điện tại TP. Hồ Chí Minh: Những con số ấn tượng

893,5 tỷ đồng là tổng số tiền mà công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mang lại, tương đương với 519,78 triệu kWh điện.

Tại "Hội nghị Tổng kết công tác TKĐ năm 2013, triển khai các chương trình TKĐ 2014"  được Tổng công ty Thành phố Hồ Chí Minh (EVN HCMC) tổ chức ngày 28/2/2014, rất nhiều "con số ấn tượng" đã được công bố. Trong đó, tiêu biểu nhất phải kể đến là tỷ lệ điện tiết kiệm/điện thương phẩm toàn thành phố đạt 2,94%, vượt 47,25% kế hoạch Tập đoàn Điện lực VN giao năm 2013. Số tiền tiết kiệm được đã đạt gần 900 tỷ đồng, góp phần giảm được 324.551 tấn CO2 phát thải ra môi trường, qua đó giúp giảm hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và giảm bớt áp lực đầu tư nguồn điện về dài hạn.

Các gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2013 trên địa bàn TP.HCM được khen thưởng tại Hội nghị - Ảnh: EVN HCMC

Theo lãnh đạo EVN HCMC, sở dĩ Tổng công ty có được những kết quả ấn tượng này chính là nhờ công tác TKĐ đã được tất cả các đơn vị thực hiện với quyết tâm tiếp tục tạo được những đột phá mới cả về "lượng" và "chất". Hàng loạt các chương trình tiết kiệm điện trọng điểm đã được triển khai rộng rãi trong năm 2013 như: Chương trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm” gắn với chủ đề “Chung sức trẻ thực hiện An toàn, tiết kiệm vì an sinh xã hội”; Chương trình tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất năm 2013” với sản lượng điện tiết kiệm được là 135.000 kWh; Chương trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”  với 36.900 em học sinh, 774 lượt đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện;  Công trình “Tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện” với 25 tuyến đường được triển khai trên địa bàn Thành phố...

Đặc biệt, Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng, với 695.952 hộ gia đình tham gia và sự vào cuộc rất hiệu quả của các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội... Riêng chương trình này đã giúp tiết kiệm được 476,87 triệu kWh tương ứng số tiền khoảng 819,76 tỷ đồng.  Chương trình cũng đã khen thưởng và công nhận 15.000 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2013 cấp Quận” và 480 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2013 cấp Thành phố” với tổng giá trị các giải thưởng là 4,74 tỷ đồng.


  • 02/03/2014 10:44
  • Vĩnh Long
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét