Tiến độ, chất lượng phải song hành cùng công tác phòng chống COVID-19

Đó là yêu cầu của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Phạm Hồng Phương đối với các lực lượng đang thi công tại công trường Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng tại cuộc họp giao ban trực tuyến tiến độ dự án này, ngày 3/8.

 

Cuộc họp giao ban tiến độ công trường NMTĐ Hòa Bình mở rộng 

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương ghi nhận những nỗ lực của Ban QLDA Điện 1 đã điều hành, điều phối công việc tại công trường đạt hiệu quả. Các nhà thầu thi công trên công trường đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN tại cuộc họp giao ban tiến độ tháng 7, huy động lực lượng, phương tiện để đạt khối lượng đào đất đá vượt so với kế hoạch. 

Tháng 8 bắt đầu vào mùa mưa. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 đang phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện không có dịch, nhưng Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu Ban QLDA Điện 1, các nhà thầu tăng cường công tác quản lý, phòng chống COVID-19 đối với lực lượng thi công trên công trường.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu Ban QLDA Điện 1 hoàn thiện sơ đồ phòng chống lũ đã được phê duyệt, thường xuyên kiểm tra các hạng mục phòng chống bão lũ để có phương án khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn con người, vật tư, thiết bị thi công trên công trường.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu toàn công trường bám sát tiến độ thi công đã được phê duyệt. Cùng với đó tiếp tục bám sát chính quyền địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật (trước ngày 15/8) để vận hành thử nghiệm nhật ký điện tử thi công công trường.

Thi công đê quây cửa nhận nước NMTĐ Hòa Bình mở rộng. Ảnh chụp tháng 7/2021

Ông Phạm Thanh Hoài – Phó giám đốc Ban QLDA Điện 1 cho biết, trong tháng 7, công trường đã hoàn thành mặt bằng bãi thải dốc Cun với diện tích 30,8 ha. Về khối lượng thi công, tính đến cuối tháng 7, đào đất đá khu vực Nhà máy và cửa nhận nước đạt khối lượng. Tiến độ thi công đê quây cửa lấy nước chậm 15 ngày; hầm phụ chậm 10 ngày.

Trong tháng 8, Ban QLDA Điện 1 sẽ bám sát kế hoạch đề ra để xây dựng biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ thi công dự án.