Tích cực triển khai chương trình “Tri ân khách hàng”- tháng 12/2016

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành chỉ thị số 4612/CT-EVN về việc thực hiện các hoạt động Tháng “Tri ân khách hàng”- 12/2016, yêu cầu các hoạt động, sự kiện của chương trình phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp , có sức lan tỏa, dễ dàng nhận biết, ảnh hưởng sâu rộng, nêu bật ý nghĩa EVN hướng tới khách hàng, vì môi trường và đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội.

Các hoạt động thể hiện sự tri ân của EVN tới khách hàng gồm tổng hợp các hoạt động sản xuất, kinh doanh, truyền tải, phân phối, an sinh xã hội... Theo đó, chương trình Tháng “Tri ân khách hàng” – tháng 12/2016 được triển khai tại tất cả các đơn vị trực thuộc, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng công ty phát điện 1, 2, 3 và 5 Tổng công ty Điện lực.

Đối tượng của chương trình tháng “Tri ân khách hàng”- 12/2016 là tất cả các khách hàng đang sử dụng điện do EVN cung cấp (doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ tiêu dùng cá thể), các đối tác đang là nhà cung cấp trang thiết bị điện, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, bán điện cho EVN, các đối tác đầu tư, cho vay vốn các dự án của EVN.

Đối với hoạt động công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, Tổng giám đốc EVN yêu cầu các Tổng công ty điện lực triển khai các hoạt động công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng theo đúng các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng tại Chỉ thị 898/CT-EVN ngày 18/3/2015 của Tập đoàn; tập trung giới thiệu, quảng bá hoạt động của 5 Trung tâm chăm sóc khách hàng, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ đối với khách hàng, ứng xử văn hóa khi tiếp xúc với người dân; công khai các chỉ tiêu kinh doanh để tất cả các khách hàng biết, theo dõi và giám sát việc thực hiện của các đơn vị điện lực...

Cũng trong Tháng “Tri ân khách hàng”, các Tổng công ty điện lực sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị khách hàng, tổ chức tổng kết và trao giải Tiết kiệm điện, phát động Cuộc thi tìm hiểu về Tháng “Tri ân khách hàng”....

Theo Chỉ thị 4612/CT-EVN, các đơn vị thuộc EVN sẽ tập trung triển khai những hoạt động an sinh xã hội mang tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cộng đồng,  phù hợp với thực tế địa phương, như: Chương trình “Tuần lễ hồng EVN”, “Trao niềm tin, gửi yêu thương”, “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng niềm tin”....

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình “Tri ân khách hàng” còn diễn ra các sự kiện khánh thành, khởi công nguồn điện, lưới điện,... Đây là nỗ lực của EVN trong việc đảm bảo điện, phát triển điện đi liền với bảo đảm môi trường, hướng tới phát triển bền vững; đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng ngành Điện, cung cấp đủ điện cho phục vụ phát triển kinh tế; đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương.

Song song cùng việc tổ chức các hoạt động, các đơn vị cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng bá trên website đơn vị và tại các phòng giao dịch khách hàng...

Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu Chủ tịch/Tổng giám đốc/Giám đốc các đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động tại các đơn vị trong Tập đoàn quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện các hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng”, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn, nâng cao uy tín, hình ảnh của Tập đoàn trong xã hội, quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng” để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tháng Tri ân khách hàng – tháng 12/2016:

Thông điệp: “Trách nhiệm, minh bạch”

- Mọi hoạt động công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng được thực hiện theo đúng quy định. Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- EVN minh bạch các nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh điện, các nhà máy phát điện đảm bảo tốt yếu tố môi trường, phát triển bền vững.

- Trọng tâm là công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, công tác đảm bảo môi trường tại các nhà máy sản xuất điện và an toàn hệ thống điện, các hoạt động an sinh xã hội hướng tới phục vụ cộng đồng, tri ân khách hàng.

Đối tượng của chương trình: Khách hàng đang sử dụng điện do EVN cung cấp (doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ tiêu dùng cá thể), các đối tác đang là nhà cung cấp trang thiết bị điện, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, bán điện cho EVN, các đối tác đầu tư, cho vay vốn các dự án của EVN.

Phạm vi triển khai: Trên toàn Tập đoàn, bao gồm: Các đơn vị trực thuộc, các công ty con do EVN nẵm giữ 100% vốn điều lệ theo các khối: Nguồn điện (Tổng công ty Phát điện 1,2,3), truyền tải (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia), phân phối điện (5 Tổng công ty điện lực).

Mục tiêu: Trong tháng 12/2016, thự hiện giảm thiểu thời gian cắt điện, tổ chức xử lý sự cố nhanh nhất, giải đáp thắc mắc khiếu nại khách hàng nhanh nhất, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, công tác môi trường và an toàn được đảm bảo.

 


  • 14/11/2016 10:06
  • T.Linh