Thủy điện Tuyên Quang mở 2 cửa xả để điều tiết lũ do hoàn lưu bão Hato

7 giờ sáng nay (25/8), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện hỏa tốc lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở 2 cửa xả đáy điều tiết lũ.

Theo đó, Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy từ lúc 9 giờ sáng 25/8 và mở thêm 1 cửa xả nữa vào 15 giờ chiều cùng ngày; tùy theo diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Lúc 5 giờ sáng nay, mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,89 mét, lưu lượng nước đến hồ 2.489 m3/s, lưu lượng xả 137 m3/s. Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ; mực nước thượng, hạ lưu đập kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả điều tiết lũ hồ chứa Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác sỏi để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng và tần suất đưa tin, nhất là qua hệ thống phát thanh tại các phường, xã về việc xả lũ các hồ chứa; phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân. 

Trước đó, Nhà máy Thủy điện Thác Bà cũng đã mở 2 cửa xả từ 17h chiều ngày 24/8 theo lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdien46TW2017.pdf


  • 25/08/2017 09:46
  • Xuân Tiến