Thủy điện Thác Mơ mở rộng hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia

Vào lúc 12h20 ngày 11/7, Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng chính thức hòa đồng bộ thành công vào lưới điện quốc gia. Với công suất 75 MW (1 tổ máy), Nhà máy sẽ đóng góp cho hệ thống khoảng 52 triệu kWh mỗi năm. 

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 1/7/2014, trên địa bàn 2 huyện Bù Gia Mập và Phước Long, tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư là 1.558 tỷ đồng, trong đó 85% nguồn vốn vay ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, 15% vốn đối ứng trong nước.

Với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư và quá trình nỗ lực làm việc hiệu quả, trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, nhà thầu, Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Sau khi hoàn thành, Dự án đã góp phần nâng công suất của Nhà máy Thủy điện Thác Mơ lên 225 MW.


  • 12/07/2017 09:55
  • Hạ An