Thủy điện Ialy tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V

Sáng 3/6/2015, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện Ban tổ chức, Uỷ ban kiểm tra thuộc Đảng bộ Tập đoàn về dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội - Ảnh Ngọc Hiến

Với chủ đề: "Phát huy truyền thống cách mạng trong thời kỳ đổi mới; năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, giữ vững vai trò là lá cờ đầu thuỷ điện trên khu vực miền Trung - Tây Nguyên", Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ (2015 - 2020).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp không ít khó khăn nhưng Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: Sản xuất điện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, phối hợp với địa phương giữ gìn tốt trật tự an ninh quốc phòng, đảm bảo chỉ tiêu sản xuất điện, phục vụ phát triển kinh tế đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã cơ bản thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng các mặt công tác Đảng được nâng lên, uy tín của Đảng bộ được khẳng định ngày càng cao.

Xác định nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ (2015 - 2020) là cực kỳ to lớn và phải đáp ứng sự chuyển biến về tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo yêu cầu của EVN, Đại hội đã đề ra 8 mục tiêu trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành thắng lợi phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ Công ty trong 5 năm qua. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế trên từng lĩnh vực công tác để Đảng bộ rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện thành công phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2015 - 2020).

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành; 3 đồng chí vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ (2015 - 2020). Đồng chí Tạ Văn Luận, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ IV tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng đã bầu ra 11 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ EVN.


  • 04/06/2015 01:01
  • Nguyễn Hòa (Công ty Thủy điện Ialy)
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét