Thủy điện Hòa Bình sản xuất được 9,95 tỷ kWh

Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã sản xuất được 9,95 tỷ kWh (bằng 98,3% so với kế hoạch được giao).

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, năm 2016, do ảnh hưởng của El Nino nên tất cả các lưu vực sông lớn trên cả nước đều bị ảnh hưởng với lưu lượng nước về thấp gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện.

Trên sông Đà, cụ thể là Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vào mùa lũ chính vụ (quý III) lưu lượng nước về chỉ đạt 60% so với trung bình nhiều năm, nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát điện cũng như tích nước hồ chứa.

Công ty Thủy điện Hòa Bình có kế hoạch vận hành hợp lý, đảm bảo mục tiêu sản xuất điện trong năm 2016 - Ảnh Vũ Chang

Mặc dù khó khăn về thủy văn, nhưng Công ty đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, tính toán điều tiết nước hợp lý cho phát điện, chống lũ an toàn và đảm bảo cấp nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp.

Công ty cũng chú trọng phối hợp cùng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) bố trí phương thức vận hành Nhà máy an toàn và kinh tế, đáp ứng yêu cầu duy trì ổn định vận hành hệ thống; đồng thời đảm bảo chế độ và các thông số làm việc của tổ máy trong giới hạn cho phép.

Đặc biệt, Công ty thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra trong vận hành và tuân thủ các quy trình sản xuất; việc chấp hành kỷ luật lao động; kịp thời phát hiện và nhanh chóng khắc phục các thiếu sót, đảm bảo hệ thống thiết bị luôn trong trạng thái ổn định và tin cậy. Không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ và tai nạn lao động.

Từ nay đến hết năm 2016, Công ty sẽ sản xuất điện theo yêu cầu của A0, phấn đấu đạt trên 10 tỷ kWh. Nếu mục tiêu trên hoàn thành thì đây là năm thứ 4 liên tiếp Nhà máy Thủy điện Hòa Bình sản xuất được trên 10 tỷ kWh.

Về kế hoạch tích nước hồ chứa, ông Nguyễn Văn Minh cho biết: Tính đến thời điểm này, hồ thủy điện Hòa Bình đã tích được đầy hồ đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường (116,8 mét/117 mét) sẵn sàng cấp nước đổ ải cho vụ Đông Xuân 2016-2017 cho các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng như đảm bảo mục tiêu phát điện cho năm 2017.


  • 26/12/2016 10:56
  • Vũ Chang