Thủ tướng yêu cầu EVN đảm bảo điện cho mùa thi

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg (ngày 14/05/2016) về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị thành viên cung cấp điện ổn định cho địa điểm ra đề thi, in sao đề thi và các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Ngoài việc giao nhiệm vụ cho EVN, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, phối hợp tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình để kỳ thi năm 2016 được tổ chức an toàn, tiết kiệm; trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

Chithi15-TTg2016.PDF
Chithi15-TTg2016.PDF


  • 18/05/2016 10:24
  • PV