Thủ tướng đồng ý chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

Là nội dung chính tại văn bản số 1528/TTg-ĐMDN ngày 2/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp.

Văn bản cũng nêu rõ: Hội đồng thành viên EVN quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về sự cần thiết, tính hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giám sát việc này.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban1528CP2018.pdf