Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong bồi thường GPMB một số công trình 500 kV

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 28/6/2017 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình: Đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đường dây đấu nối.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho Chủ đầu tư trong công tác bồi thường GPMB để hoàn thành các công trình, đưa vào vận hành trong tháng 3 năm 2018.

Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường để chi trả tiền cho các hộ dân và bàn giao xong tất cả vị trí móng cột của đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, mặt bằng Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đường dây đấu nối vào Trạm trong tháng 7/2017, bàn giao xong toàn bộ hành lang tuyến các đường dây nêu trên trong tháng 9/2017; không để phát sinh nhà ở, công trình trong hành lang tuyến các đường dây đã được thỏa thuận; có biện pháp xử lý cương quyết đối với những trường hợp cố tình cản trở việc thi công công trình.

Riêng UBND tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành phê duyệt giá đất cụ thể trong tháng 7/2017.

Các công trình này do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Nam quản lý, điều hành dự án, nhằm đấu nối, giải tỏa công suất của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Vân Phong; tăng cường cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. 

Toàn văn Công điện có file đính kèm.

Chithi905TTgCP2017.pdf


  • 29/06/2017 09:15
  • Vũ Chang