Thông tin về khắc phục hậu quả bão số 1 gây ra đối với hệ thống điện đến 15h00 ngày 29/7/2016

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến ảnh hưởng và tình hình khắc phục hậu quả do cơn bão số 1 gây ra đối với hệ thống điện đến 15h00 ngày 29/7/2016 như sau:

I. Tình hình vận hành các hồ chứa:

Các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vận hành bình thường, không xả lũ.

Các nhà máy điện trong vùng ảnh hưởng của bão thuộc EVN vận hành bình thường.

II. Lưới điện truyền tải:

Lưới 500 kV - 220 kV - 110 kV: Vận hành bình thường.

III. Lưới điện phân phối:

1. Khu vực Hà Nội: Đã khắc phục hoàn toàn các sự cố lưới điện và cung cấp điện ổn định trở lại cho 100% khách hàng.

2. Khu vực Thái Bình: Đã khôi phục được 89/104 lộ đường dây trung áp, 2.460/2.960 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho TP. Thái Bình, khu vực trung tâm các huyện. Hiện tại còn một phần các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy, Kiến Sương, Tiền Hải bị mất điện (chiếm 30% tổng số khách hàng).

3. Khu vực Nam Định: Đã khôi phục được 57/85 lộ đường dây trung áp, 1.294/3.069 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho TP. Nam Định, một phần huyện Mỹ Lộc, Nam Trực, Giao Thủy. Hiện tại còn 45% tổng số khách hàng bị mất điện.

4. Khu vực Hà Nam: Đã khôi phục được 41/56 lộ đường dây trung áp, 904/1.454 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho TP. Phủ Lý, khu CN Châu Sơn, các khu vực trung tâm các huyện. Hiện tại còn 60% tổng số khách hàng bị mất điện.

5. Khu vực Ninh Bình: Đã khôi phục được toàn bộ 44 lộ đường dây trung áp, 1.479/1.519 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho TP. Ninh Bình, các trung tâm huyện thị. Hiện tại còn 6% tổng số khách hàng bị mất điện.

6. Khu vực Hải Phòng: Đã khôi phục được toàn bộ 62 lộ đường dây trung áp bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho 100% khách hàng.

7. Khôi phục cấp điện ổn định cho toàn bộ các trạm bơm tiêu úng bị ảnh hưởng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự chia sẻ của quý khách hàng sử dụng điện, của chính quyền và nhân dân các địa phương.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413                           Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn


  • 29/07/2016 05:03
  • Theo Ban Quan hệ Cộng đồng (EVN)