Thông tin nhanh về ảnh hưởng và khắc phục bão số 9 đối với nguồn và lưới điện khu vực miền Trung

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin nhanh như sau:

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 13h00, 3/11/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

% Công suất đang mất

Lớn nhất sau bão

19h, 30/10

19h, 31/10

19h, 01/11

19h, 02/11

07h

13h

19h

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

51.1

39.4

28.6

14.2

6.4

5.9

 

2.6

2.2

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

55.9

41.1

32.6

22.4

22.4

17.5

 

8.0

5.9

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Thừa Thiên Huế khôi phục cấp điện trong ngày 30/10; CTĐL Quảng Trị, Đà Nẵng khôi phục cấp điện trong ngày 31/10; CTĐL Bình Định khôi phục cấp điện trong ngày 02/11; CTĐL Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 02/11 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt. (CTĐL Quảng Ngãi khôi phục sẽ chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 7h00, 3/11/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

% Công suất đang mất

Lớn nhất sau bão

19h, 30/10

19h, 31/10

19h, 01/11

19h, 02/11

07h

13h

19h

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

51.1

39.4

28.6

14.2

6.4

 

 

2.6

 

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

55.9

41.1

32.6

22.4

22.4

 

 

8.0

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Thừa Thiên Huế khôi phục cấp điện trong ngày 30/10; CTĐL Quảng Trị, Đà Nẵng khôi phục cấp điện trong ngày 31/10; CTĐL Bình Định khôi phục cấp điện trong ngày 02/11; CTĐL Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 02/11 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt. (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 19h00, 2/11/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

% Công suất đang mất

Lớn nhất sau bão

19h, 30/10

19h, 31/10

19h, 01/11

07h

13h

19h

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

51.1

39.4

28.6

18.7

17.8

14.2

8.4

7.9

7.2

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

55.9

41.1

32.6

32.6

30.4

22.4

12.2

10.0

8.2

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Thừa Thiên Huế khôi phục cấp điện trong ngày 30/10; CTĐL Quảng Trị, Đà Nẵng khôi phục cấp điện trong ngày 31/10; CTĐL Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 02/11 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 13h00, 2/11/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

% Công suất đang mất

Lớn nhất sau bão

19h, 30/10

19h, 31/10

19h, 01/11

07h

13h

19h

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

51.1

39.4

28.6

18.7

17.8

 

8.4

7.9

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

55.9

41.1

32.6

32.6

30.4

 

12.2

10.0

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Thừa Thiên Huế khôi phục cấp điện trong ngày 30/10; CTĐL Quảng Trị, Đà Nẵng khôi phục cấp điện trong ngày 31/10; CTĐL Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 02/11 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 7h00, 2/11/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Ghi chú

 

Lớn nhất sau bão

19h, 30/10

19h, 31/10

19h, 01/11

07h

13h

19h

 

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

51.1

39.4

28.6

18.7

 

 

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

55.9

41.1

32.6

32.6

 

 

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Thừa Thiên Huế khôi phục cấp điện trong ngày 30/10; CTĐL Quảng Trị, Đà Nẵng khôi phục cấp điện trong ngày 31/10; CTĐL Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 02/11 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 19h00, 1/11/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Ghi chú

Lớn nhất sau bão

19h, 31/10

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

39.4

32.4

29.9

28.6

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

41.1

33.9

33.8

32.6

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Thừa Thiên Huế đã khôi phục cấp điện trong ngày 30/10; CTĐL Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 02/11 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 13h00, 1/11/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Ghi chú

Lớn nhất sau bão

19h, 31/10

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

39.4

32.4

29.9

 

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

41.1

33.9

33.8

 

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Thừa Thiên Huế đã khôi phục cấp điện trong ngày 30/10; CTĐL Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 02/11 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 7h00, 1/11/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Ghi chú

Lớn nhất sau bão

19h, 31/10

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

39.4

32.4

 

 

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

41.1

33.9

 

 

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Thừa Thiên Huế đã khôi phục cấp điện trong ngày 30/10; CTĐL Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 02/11 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 19h00, 31/10/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Ghi chú

Lớn nhất sau bão

19h, 30/10

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

51.5

43.0

41.7

39.4

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

55.9

51.2

48.3

41.1

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 30/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 13h00, 31/10/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Ghi chú

Lớn nhất sau bão

19h, 30/10

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Nam

100.0

51.5

43.0

41.7

 

 

2

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

55.9

51.2

48.3

 

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10. Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 30/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 7h00, 31/10/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Ghi chú

Lớn nhất sau bão

19h, 30/10

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Bình

16.0

0.0

0.0

 

 

 

2

CTĐL Quảng Trị

77.3

0.6

0.6

 

 

Ngập sâu, chia cắt

3

CTĐL TT Huế

61.6

0.0

0.0

 

 

 

4

CTĐL Đà Nẵng

77.8

0.5

0.0

 

 

 

5

CTĐL Quảng Nam

100.0

51.5

43.0

 

 

 

6

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

55.9

51.2

 

 

 

7

CTĐL Bình Định

88.2

4.1

1.8

 

 

Ngập sâu, chia cắt

8

CTĐL Phú Yên

62.0

0.0

0.0

 

 

 

9

CTĐL Kon Tum

44.6

2.3

2.3

 

 

Ngập sâu, chia cắt

10

CTĐL Gia Lai

32.7

0.0

0.0

 

 

 

11

CTĐL Đăk Lăk

7.8

0.0

0.0

 

 

 

 

Tổng

60.5

10.5

9.0

 

 

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung đã khôi phục lưới điện 110kV hoàn thành 17h25, ngày 29/10.

Các PC đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn (PC Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cty DVĐL miền Trung) đã nhanh chóng, kịp thời, liên tục hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện.

Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum khôi phục cho khách hàng trong ngày 30/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 19h00, 30/10/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Ghi chú

Lớn nhất sau bão

19h, 29/10

07h

13h

19h

1

CTĐL Quảng Bình

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2

CTĐL Quảng Trị

77.3

6.4

4.2

1.4

0.6

Ngập sâu, chia cắt

3

CTĐL TT Huế

61.6

6.4

1.7

1.7

0.0

 

4

CTĐL Đà Nẵng

77.8

6.0

4.0

4.0

0.5

Ngập sâu

5

CTĐL Quảng Nam

100.0

73.9

69.4

58.3

51.5

 

6

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

80.9

73.5

68.2

55.9

 

7

CTĐL Bình Định

88.2

26.2

11.6

9.2

4.1

 

8

CTĐL Phú Yên

62.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

9

CTĐL Kon Tum

44.6

3.9

3.9

3.0

2.3

Ngập sâu, chia cắt

10

CTĐL Gia Lai

32.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

11

CTĐL Đăk Lăk

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

Tổng

60.5

18.6

15.4

13.3

10.5

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn đã nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề góp phần nhanh chóng khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 30/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 13h00, 30/10/2020

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 9h00, 30/10/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Lớn nhất sau bão

19h, 29/10

07h

09h

11h

13h

15h

17h

19h

1

CTĐL Quảng Bình

16.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

2

CTĐL Quảng Trị

77.3

6.4

4.2

4.4

 

 

 

 

 

3

CTĐL TT Huế

61.6

6.4

1.7

1.7

 

 

 

 

 

4

CTĐL Đà Nẵng

77.8

6.0

4.0

4.8

 

 

 

 

 

5

CTĐL Quảng Nam

100.0

73.9

69.4

68.5

 

 

 

 

 

6

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

80.9

73.5

72.6

 

 

 

 

 

7

CTĐL Bình Định

88.2

26.2

11.6

9.9

 

 

 

 

 

8

CTĐL Phú Yên

62.0

0.8

0.0

0.0

 

 

 

 

 

9

CTĐL Kon Tum

44.6

3.9

3.9

3.3

 

 

 

 

 

10

CTĐL Gia Lai

32.7

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

11

CTĐL Đăk Lăk

7.8

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

Tổng

60.5

18.6

15.4

15.0

 

 

 

 

 

 

- Ngay sau bão, Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với các đơn vị tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để kịp thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, trong đó yêu cầu các đơn vị trong ngành hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.

- Các Công ty Thuỷ điện đã thực hiện điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, hạ du theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên theo đúng quy trình vận hành liên hồ/ đơn hồ.

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện 2/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã nhanh chóng kiểm tra, khôi phục lưới điện 500kV ngay sau bão, hoàn thành 16h48, ngày 28/10/2020; khôi phục lưới điện 220kV hoàn thành 13h04, ngày 29/10.

- Tổng công ty Điện lực miền Trung/ các CTĐL QB, QT, TTH, ĐN, QNa, QN, BĐ, PY, GL, KT, ĐL đã tập trung kiểm đếm và bố trí toàn bộ lực lượng hiện có khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 9 và mưa lũ; chủ động thuê các đơn vị xây lắp trên địa bàn theo phương án phòng chống thiên tai hàng năm nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ngoài ra các CTĐL bạn đã nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ con người, phương tiện cho các CTĐL bị thiệt hại nặng nề khôi phục lưới điện. Các CTĐL Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đã khôi phục cấp điện trở lại ngay trong ngày 29/10; CTĐL QT, TTH, ĐN, BĐ, KT dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 30/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; CTĐL Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến cơ bản khôi phục cho khách hàng ngày 31/10 trừ khu vực ngập sâu, chia cắt (CTĐL Quảng Ngãi có thể chậm hơn do ảnh hưởng nặng nề nhất).

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 7h00, 30/10/2020

Lưới cao áp:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, ngày 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 13h04, ngày 29/10.

- Sự cố 43 ĐZ 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

- Sự cố 26 TBA 110kV: đã khôi phục hoàn toàn lúc 17h25, ngày 29/10.

Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Khách hàng mất điện

Lớn nhất

19h, 29/10

07h

09h

11h

13h

15h

17h

19h

1

CTĐL Quảng Bình

16.0

0.003

0.003

 

 

 

 

 

 

2

CTĐL Quảng Trị

77.3

6.4

4.2

 

 

 

 

 

 

3

CTĐL TT Huế

61.6

6.4

1.7

 

 

 

 

 

 

4

CTĐL Đà Nẵng

77.8

6.0

4.0

 

 

 

 

 

 

5

CTĐL Quảng Nam

100.0

73.9

69.4

 

 

 

 

 

 

6

CTĐL Quảng Ngãi

100.0

80.9

73.5

 

 

 

 

 

 

7

CTĐL Bình Định

88.2

26.2

11.6

 

 

 

 

 

 

8

CTĐL Phú Yên

62.0

0.8

0.1

 

 

 

 

 

 

9

CTĐL Kon Tum

44.6

3.9

3.9

 

 

 

 

 

 

10

CTĐL Gia Lai

32.7

0.0 (17h30)

-

 

 

 

 

 

 

11

CTĐL Đăk Lăk

7.8

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

60.5

18.6

15.4

 

 

 

 

 

 

 

- Ngay sau bão, các Công ty Điện lực đã tập trung đánh giá, kiểm đếm và bố trí các lực lượng triển khai ngay công tác khắc phục. Để đảm bảo khắc phục nhanh nhất, Tập đoàn đã chỉ đạo các Công ty Điện lực ảnh hưởng nhẹ cử người, phương tiện và thiết bị tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các Công ty Điện lực bị ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, các Công ty Điện lực đã chủ động thuê các đơn vị xây lắp tại địa phương để triển khai khắc phục.

- Đến tối ngày 29/10, hầu hết các tỉnh miền Trung đã được cấp điện trở lại; trừ 02 tỉnh có thiệt hại nặng nề là Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cấp điện trở lại cho khu vực thành phố, trung tâm huyện, thị. Dự kiến đến hết ngày 31/10, cơ bản các tỉnh miền Trung bị thiệt hại sẽ khôi phục cấp điện trở lại.

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 19h00, 29/10/2020

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 17h00, 29/10/2020

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 15h00, 29/10/2020

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 13h00, 29/10/2020

Lưới 500kV, 220kV:

- Sự cố 06 ĐZ 500kV: Đà Nẵng – Vũng Áng (F79TC), Đà Nẵng – Dốc Sỏi (F79 khóa), Dốc Sỏi – PleiKu (F79 khóa), Đà Nẵng – Vũng Áng (F79 không TC), Đà Nẵng – Hà Tĩnh (F79 không TC), Thạnh Mỹ - Pleiku 2 (F79 khóa): đã khôi phục hoàn toàn lúc 16h48, 28/10.

- Sự cố 09 ĐZ 220kV (đã khôi phục 08 ĐZ): còn lại ĐZ 220kV Đà Nẵng – Tam Kỳ.

Lưới 110kV:

STT

Lưới 110kV

Số lượng chưa khôi phục

07h

09h

11h

13h

15h

17h

19h

1

Đường dây

17

16

10

09

 

 

 

2

Trạm

10

08

03

01

 

 

 

 
Lưới trung, hạ áp:

STT

Đơn vị

% Phụ tải mất lớn nhất

% Phụ tải đang mất

07h

09h

11h

13h

15h

17h

19h

1

CTĐL Quảng Bình

10%

10%

9%

7%

0,7%

 

 

 

2

CTĐL Quảng Trị

54%

50%

50%

39%

36,4%

 

 

 

3

CTĐL TT Huế

20%

12%

11%

10%

9,9%

 

 

 

4

CTĐL Đà Nẵng

70%

29%

15%

14%

11,9%

 

 

 

5

CTĐL Quảng Nam

100%

95%

83%

83%

78,3%

 

 

 

6

CTĐL Quảng Ngãi

100%

96%

96%

96%

92%

 

 

 

7

CTĐL Bình Định

95%

54%

54%

29%

21,7%

 

 

 

8

CTĐL Phú Yên

60%

67%

6%

5%

5,2%

 

 

 

9

CTĐL Kon Tum

13%

5%

3%

5%

4,2%

 

 

 

10

CTĐL Gia Lai

20%

3%

3%

1%

1,2%

 

 

 

11

CTĐL Đăk Lăk

4%

0,3%

0,46%

0,3%

0,5%

 

 

 

TCT Điện lực miền Trung

57%

34%

32%

28%

24%

 

 

 

 
 
* ĐẾN THỜI ĐIỂM 9h00, 29/10/2020

1. Vận hành các hồ thuỷ điện: Đến sáng ngày 29/10 lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện khu vực Vu Gia – Thu Bồn có xu hướng giảm, lượng nước về các hồ trên các lưu vực sông Serepok, Sê San có xu hướng tăng, các đơn vị vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ với hoàn lưu cơn bão số 9 được dự báo vẫn gây mưa lớn diện rộng. Danh sách các hồ đang xả với lưu lượng tương ứng như sau:

2. Lưới điện cao áp: Có 06 sự cố đường dây 500 kV, tuy nhiên đã hoàn toàn khôi phục vận hành lúc 16h48 ngày 28/10. Có 09 sự cố đường dây 220 kV, đến sáng 29/10 đã khôi phục được 08/09 đường dây bị sự cố. Có 32 sự cố đường dây 110 kV, đến sáng 29/10 đã khôi phục được 25/32 đường dây bị sự cố.

3. Lưới trung, hạ áp:

Với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 9, các đơn vị Điện lực miền Trung đã huy động tổng lực phương tiện và nhân lực để khôi phục nhanh nhất cung cấp điện cho khách hàng.

Nếu thời điểm ngay sau thời điểm cơn bão đổ bộ, có tới 2,4 triệu khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão (thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk) thì đến sáng nay 29/10 đã khôi phục cung cấp điện được hơn 1,1 triệu khách hàng trong số các khách hàng bị mất điện.

Tại huyện Nam Trà My nơi xảy ra vụ sạt lở vùi lấp người dân, lưới điện độc đạo 35kV Tam Kỳ - Trà My bị ảnh hưởng bởi bão, tuy nhiên ngay từ 7h00 sáng ngày 29/10, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã huy động 1 máy phát điện diesel đặt tại UBND huyện Nam Trà My để điều hành công tác cứu hộ.

PC Quảng Nam cũng đang tìm cách đưa máy phát điện lên hiện trường xã Trà Len, huyện Nam Trà My để phục vụ cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp tại khu vực này.

Tại huyện Bắc Trà My, khu vực UBND huyện cũng đã được cấp điện từ máy phát của Điện lực. Đây là trụ sở của Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

Hiện nay, bên cạnh lực lượng ngành Điện miền Trung được huy động tổng lực còn có một số đơn vị của Tổng Công ty Điện lực miền Nam sẽ được tăng cường để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão với mục tiêu tập trung ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng trong ngày 29/10, các trung tâm huyện thị trong ngày hôm nay; các khu vực khác còn lại phấn đấu sau 03 ngày sẽ được cấp điện trở lại.

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 22h00, 28/10/2020:

1. Vận hành các hồ thuỷ điện:

2. Lưới điện cao áp:

Có 06 sự cố đường dây 500 kV, tuy nhiên đã hoàn toàn khôi phục vận hành lúc 16h48 ngày 28/10.

Có 09 sự cố đường dây 220 kV, đến tối 28/10 đã khôi phục được 08 đường dây.

Có 32 sự cố đường dây 110 kV, đến tối 28/10 đã khôi phục được 08 đường dây.

3. Lưới điện trung, hạ áp:

Đến 22h00 ngày 28/10, các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk vẫn đang bị mất điện khoảng hơn 16.000 trạm biến áp phân phối tại hơn 800 xã/ phường với khoảng 1,8 triệu khách hàng bị gián đoạn cấp điện, đồng thời lượng công suất phụ tải bị mất điện khoảng 1.000MW.

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 09h00, 28/10/2020:

1. Vận hành các hồ thuỷ điện: các hồ đang xả điều tiết theo quy trình liên hồ/đơn hồ theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Danh sách các hồ đang xả với lưu lượng tương ứng như sau: A Vương (507 m3/s); Sông Tranh 2 (1079 m3/s); Sông Bung 2 (105 m3/s); Sông Bung 4 (164 m3/s); Buôn Kuôp (36 m3/s); Srepok3 (70 m3/s).

2. Lưới điện cao áp: Có 02 sự cố 220 kV thoáng qua và tự động đóng lại thành công; ngoài ra có 08 sự cố lưới 110kV.

3. Lưới trung, hạ áp:

- Do ảnh hưởng của bão số 9, đến 9h00 sáng nay các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk đã có mưa to và gió mạnh gây mất điện khoảng 7500 trạm biến áp phân phối tại 400 xã/ phường với lượng công suất phụ tải bị mất điện khoảng 367 MW, chiếm 15% tổng số phụ tải toàn miền Trung.

 

* ĐẾN THỜI ĐIỂM 08h00, 28/10/2020:

1. Vận hành các hồ thuỷ điện: các hồ đang xả điều tiết theo quy trình liên hồ/ đơn hồ theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Danh sách các hồ đang xả với lưu lượng tương ứng như sau: A Vương (338 m3/s); Sông Tranh 2 (870 m3/s); Sông Bung 2 (18 m3/s); Sông Bung 4 (82m3/s); Buôn Kuôp (36 m3/s); Srepok3 (70 m3/s).

2. Lưới điện cao áp: Có 02 sự cố 220 kV thoáng qua và tự động đóng lại thành công; ngoài ra có 06 sự cố lưới 110kV.

3. Lưới trung, hạ áp:

- Do ảnh hưởng của bão số 9, đến 8h00 sáng nay các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk đã có mưa to và gió mạnh gây mất điện ở một số khu vực với lượng công suất phụ tải bị mất điện khoảng 127,6 MW, chiếm 5,9% tổng số phụ tải toàn miền Trung.

Evn.com.vn tiếp tục theo dõi, cập nhật.


  • 28/10/2020 09:02
  • Ban Truyền Thông - Ban An toàn EVN
  • 2826