Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 22/8/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 42292,0 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 862,2 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 399,1 triệu kWh

- Nhiệt điện than 269,5 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 54,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 31,0 triệu kWh

- Điện mặt trời 87,8 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 19,0 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

36949,5

38183,4

Thủy điện

12171,2

19551,4

Nhiệt điện than

10585,0

13076,0

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1719

3283

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1289,8

1231,6

ĐMT trang trại

6794,6

0

ĐMT mái nhà

4021,1

0

Nhập khẩu điện

309,6

981,9

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

59,2

59,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 23/08/2023 10:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 4142