Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần do EVN sở hữu tại CTCP Chứng khoán An Bình

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông báo về Kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần do EVN sở hữu tại CTCP Chứng khoán An Bình. Chi tiết kết quả đấu giá có trong file đính kèm.

TBAO KETQUADANGKY mua cp ABS.doc


  • 02/06/2015 03:47
  • EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét