Thêm 4 nhà máy tham gia thị trường điện

Quý 1 năm 2015, thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) tiếp tục vận hành thuận lợi, thu hút thêm 04 nhà máy  tham gia chào giá trực tiếp trên thị trường.

Cụ thể, các nhà máy đã chính thức tham gia VCGM trong quý 1/2015 gồm: Thủy điện Nậm Chiến 2, Thủy điện Đa M'Bri, Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1 và 2. Ban Thị trường điện EVN cho biết, đây là các nhà máy đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia thị trường từ cuối năm 2014, theo đúng lộ trình mà EVN và các đơn vị đã thống nhất triển khai. 

Theo đó, VCGM đã tạo điều kiện cho các đơn vị chào giá trực tiếp trên thị trường tìm kiếm được cơ hội gia tăng lợi nhuận nhiều hơn. Qua đó, yếu tố cạnh tranh và minh bạch của thị trường điện cũng ngày càng được thể hiện rõ nét. 

Với sự gia tăng ngày càng nhanh số lượng các đơn vị tham gia VCGM, thị trường điện nước ta đang tiếp tục được vận hành hiệu quả, đúng hướng, tạo nền tảng cần thiết cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm sẽ được triển khai trong năm 2016. 


  • 08/04/2015 10:40
  • Vĩnh Long
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét