Tháng 9/2014, phê duyệt dự án đầu tư cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Cù Lao Chàm

Dự kiến trong tháng 9/2014, Dự án cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) sẽ hoàn thành quá trình khảo sát, lập Dự án đầu tư - thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư; tháng 12/2014 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu EPC.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc thực hiện dự án cấp điện cấp điện lưới điện Quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, đại diện các bộ: Công Thương, Tài nguyên & Môi trường, Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Quảng Nam, Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung, UBND tỉnh Quảng Nam, các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam vừa có cuộc họp triển khai dự án tại trụ sở UBND thành phố Hội An.

Tại cuộc họp, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) trình bày các đặc điểm chính của dự án, kèm theo các bản vẽ mặt bằng các phương án tuyến đề xuất; phương án tuyến đường dây trên không ở đất liền, trên đảo, điểm dự kiến bắt đầu đi cáp ngầm ở đất liền, điểm dự kiến cáp ngầm tiếp đảo và hướng tuyến cáp ngầm dưới biển.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đại diện các Bộ, ngành liên quan đã thống nhất hướng tuyến theo bản vẽ do PECC4 lập tháng 8/2014. Theo đó, Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm sẽ xây dựng mới khoảng 9,5 km đường dây trên không 22 kV trên đất liền (điểm đầu là thanh cái 22 kV của TBA 110/35/22kV Hội An); lắp đặt đoạn cáp ngầm 22 kV dưới biển dài khoảng 15,5 km (điểm bắt đầu đi cáp ngầm xuống biển là điểm Đ1 tại khu dân cư Phước Trạch, phường Cửa Đại - TP Hội An. Xây dựng lưới điện trên đảo Cù Lao Chàm khoảng 8,5 km đường dây trung áp 22 kV và 6 TBA 22/0,4 kV-100 kVA (dự kiến).

Dự kiến, nhà thầu EPC hoàn thành xây dựng công trình vào cuối năm 2015.


  • 20/08/2014 10:25
  • Nguồn: EVN CPC
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét