Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 26/7, Đảng ủy EVN tham gia Hội nghị Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở EVN có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN; cùng các cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn thanh niên EVN.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tổ chức đảng trong Đảng bộ EVN, với sự tham gia của các cán bộ làm công tác báo chí, tuyên giáo, truyền thông và các cán bộ, đảng viên khác.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt kế hoạch tổ chức, thể lệ Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023; T.S Trần Bá Dung – Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Đảng ủy EVN tham gia Hội nghị Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023 

Cụ thể, đối với Giải Búa liềm vàng Khối DNTW, mục đích nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên, người lao động, phóng viên, biên tập viên; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối quan tâm, tích cực viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, cán bộ, đảng viên và người lao động đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt.

Nội dung các tác phẩm báo chí tập trung 9 chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính; chuyển đổi số tại DNNN và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Quy định 60, Quy định 87 của Ban Bí thư; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình; xây dựng Đảng về đạo đức, NQTW 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hội nghị cũng được nghe các giảng viên/nhà báo khách mời chia sẻ về kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; kỹ năng sáng tạo tác phẩm truyền hình; giới thiệu chủ đề, cách lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin trong việc sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với Đảng bộ EVN, công tác triển khai sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Thời gian qua, Đảng ủy EVN chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tích cực hưởng ứng, tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng Đảng ủy Khối DNTW và có nhiều cá nhân, tập thể đã đạt được nhiều thành tích cao. Năm 2021, Đảng bộ EVN là một trong 4 tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối DNTW nhận Bằng khen đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu. Năm 2022, Đảng bộ EVN được nhận bằng khen cho tập thể xuất sắc.