Tập đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi CBCNV ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Chỉ thị liên tịch số 6947/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 18/10/2020, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi cán bộ, công nhân viên các đơn vị trong Tập đoàn chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt. Để kịp thời hỗ trợ đồng bào, việc ủng hộ cần thực hiện sớm, từ ngày 19 - 21/10/2020.

Nước lũ dâng cao tại Quảng Trị. Nguồn ảnh: TTXVN

Trong những ngày đầu tháng 10, mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại lớn về con người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân và kinh tế xã hội của địa phương.

Nhằm động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn và đồng bào vùng lũ theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 18/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong toàn Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ủng hộ một phần tiền lương của mình để cùng cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt gây ra.

Mọi đóng góp của CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi về Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc gửi trực tiếp về Ban Vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh khu vực miền Trung bị bão lũ.

Kết quả đóng góp, hỗ trợ, các đơn vị trong EVN cần báo cáo về Công đoàn Điện lực Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam để tránh sự trùng lặp.

Việc kêu gọi CBCNV EVN ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai năm 2020 là chủ trương của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổng công ty, Công ty, các đơn vị thành viên của Tập đoàn cần phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn đồng cấp kêu gọi, vận động cán bộ công nhân viên tích cực tham gia, hưởng ứng.

Xem chi tiết Chỉ thị liên tịch số 6947/CTLT-EVN-CĐĐVN tại đây.


  • 18/10/2020 05:58
  • M.Hạnh
  • 1977