Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành hồ chứa thủy điện

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đối với Bộ Công Thương tại Nghị quyết 46/NQ-CP (ngày 9/6/2017) phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty phải coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tái cơ cấu nền kinh tế; bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy phát triển.

Đối với Bộ Công Thương, Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du và an toàn công trình; cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt, nhất là trong đợt cao điểm mùa hè.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

Nghiquyet46%20CP2017.pdf
Nghiquyet46%20CP2017.pdf