Tăng cường độ ổn định và tin cậy của hệ thống điện Việt Nam

Đó là chủ đề buổi Hội thảo do Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (A0) phối hợp với Công ty TNHH Siemens tổ chức ngày 2/11, tại Hà Nội.

Trong 2 năm 2015 – 2016, A0 đã phối hợp với Công ty TNHH Siemens thực hiện dự án đánh giá, phân tích, đề xuất giải pháp để nâng cao tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống điện Việt Nam.

Nghiên cứu của Siemens cho thấy, hệ thống điện Việt Nam có độ ổn định điện áp và tần số tốt. Tuy nhiên, do miền Bắc tập trung nhiều nhà máy điện, còn nhiều trung tâm phụ tải lại ở miền Nam, nên giải pháp đặt ra là cần nâng cao năng lực truyền tải của mạch xương sống 500 kV, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

Để nâng cao chất lượng điện áp và năng lực truyền tải, Siemens cũng đề xuất giải pháp lắp đặt tụ bù tĩnh có dung lượng thay đổi (thiết bị bù công suất phản kháng tác động nhanh trên lưới truyền tải) giúp hạn chế cắt điện trong chế độ non tải.

Quang cảnh buổi hội thảo

Ngoài ra, Siemens còn nghiên cứu các giải pháp cải thiện lưới điện liên kết giữa Việt Nam và Campuchia.

Tại Hội thảo, các chuyên gia tư vấn Siemens đã trình bày về các phép đo và cơ sở dữ liệu; quá trình đo đạc thử nghiệm tại các nhà máy điện và trạm biến áp; hiệu chỉnh các bộ ổn định công suất; cải thiện lưới điện liên kết giữa Việt Nam và Campuchia; nâng cao lượng công suất dự phòng điều tần sơ cấp…

Tư vấn cũng đánh giá: Trong quá trình nghiên cứu, các kỹ sư của A0 cũng đã thu thập được các dữ liệu rất chính xác và chi tiết. Tại hội thảo, hai bên cũng đã trao đổi, làm rõ những vấn đề chuyên sâu như: Ổn định góc pha tổ máy theo tiêu chuẩn quốc tế là bao nhiêu độ; kích hoạt chế độ điều chỉnh tần suất sơ cấp tại các nhà máy điện và tua bin khí như thế nào?...

Trên cơ sở nghiên cứu của Simens, A0 sẽ tiếp tục nghiên cứu, tính toán và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất với tình hình thực tiễn của hệ thống điện Việt Nam.


  • 04/11/2016 08:10
  • Tin và ảnh: Quang Huy