TP. Bà Rịa: Đầu tư 117,17 tỷ đồng ngầm hóa lưới điện giai đoạn 2

Sở Công thương vừa phối hợp với Công ty Điện lực BR-VT đầu tư dự án ngầm hóa lưới điện TP.Bà Rịa giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 117,17 tỷ đồng.

Quy mô dự án bao gồm 2 phần. Phần ngầm hóa đường dây trung thế và trạm biến áp có tổng mức đầu tư 65,77 tỷ đồng để xây dựng mới 1,526 km đường dây trung thế nổi; xây dựng 10,2 km cáp ngầm trung thế; 16 trạm biến áp với tổng công suất 10.080 KVA và 24 tủ phân phối 24 kV; tháo dỡ thu hồi 7,9 km đường dây trung thế nổi, thu hồi 29 trạm biến áp và 7,8 km đường dây hạ thế nổi.

Phần ngầm hóa lưới điện hạ thế có chiều dài đơn tuyến 14.384 m, trong đó xây dựng lưới điện hạ thế ngầm trực chính với chiều dài 11.966 m, xây dựng lưới điện hạ thế nổi với chiều dài 2.388 m; tổng mức đầu tư 51,4 tỷ đồng.

Các tuyến đường thực hiện ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông nằm trên địa bàn 6 phường (Phước Hưng, Phước Hiệp, Long Hương, Phước Trung, Phước Nguyên và Long Toàn). Dự kiến, đến cuối tháng 12/ 2015 sẽ hoàn thành dự án này.


  • 10/08/2015 01:53
  • Theo baobariavungtau.com.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét