Sơn La: Đồng bào Mông bản Pa Khôm đã được sử dụng điện lưới

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) vừa tổ chức đóng điện cho 40 hộ đồng bào Mông (hơn 200 nhân khẩu) ở bản Pa Khôm - bản vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng mua bán điện

Đây là công trình thuộc Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện: Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên.

Ông Thào A Giống - trưởng bản Pa Khôm cho biết, đây là bản người Mông duy nhất ở xã Mường Lựm chưa có điện lưới quốc gia. Niềm vui có điện càng nhân lên gấp bội bởi ngày có điện trùng với ngày Đại đoàn kết toàn dân.

Đến nay, toàn huyện Yên Châu đã có 97,6% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia (còn 5 bản chưa có điện). PC Sơn La đang phấn đấu cấp điện cho 100% đồng bào huyện trong năm 2019.

Sau bản Pá Khôm, Công ty sẽ lần lượt đóng điện cho 12 bản khác (trong cùng gói thầu) trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán 2019.


  • 07/11/2018 11:33
  • Tin, ảnh: Ngọc Diệp