Số lượng cuộc gọi tới các Trung tâm CSKH tăng hơn 80%

5 Trung tâm CSKH của EVN đã tiếp nhận 856.810 cuộc gọi của khách hàng trong 2 tháng đầu năm, tăng 80,68% so với cùng kỳ 2017. Đây là một trong những thông tin về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tập đoàn tính đến hết tháng 2/2018.

Nhân viên tại Trung tâm CSKH của EVN tiếp nhận yêu cầu và tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng sử dụng điện

Trong gần 857 nghìn cuộc gọi từ khách hàng, chiếm tỷ lệ cao nhất là các cuộc gọi tra cứu thông tin (42,4%). 

Tổng số lượng cuộc gọi của khách hàng về các trung tâm CSKH tăng lên do các đơn vị điện lực đã chuyển cuộc gọi của khách hàng về đầu mối tập trung là Tổng đài CSKH. Nhờ đó, chất lượng tư vấn, chăm sóc khách hàng được nâng cao, chuyên nghiệp hóa.

Cũng trong 2 tháng qua, các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng của EVN đều có thời gian giải quyết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ở mức cao như: Phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2 giờ đạt 95,65%; thay thế thiết bị đóng cắt trung/hạ thế theo thời gian cam kết đạt 100%....

Toàn Tập đoàn đã thực hiện cấp điện mới cho hơn 27.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại khu vực thành phố/thị xã/thị trấn với thời gian giải quyết bình quân là 1,98 ngày; cấp điện mới cho hơn 49.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn với thời gian giải quyết bình quân là 2,62 ngày.

Cùng đó, hơn 20.000 khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt cũng đã được các đơn vị điện lực cấp điện mới trong bình quân 2,78 ngày. Đây là nỗ lực của EVN nhằm giúp người dân dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận điện năng, và được sử dụng dịch vụ điện với phương châm “3 dễ”.


  • 06/03/2018 05:20
  • M.Hạnh