Sẽ khởi công dự án đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleku 2 trong tháng 10/2017

Thông tin trên được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cung cấp. Dự án đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleku 2 là một trong những công trình cấp bách đảm bảo điện phát triển kinh tế xã hội cho miền Nam những năm tới. 

Đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleku 2 dài hơn 700 km qua 9 tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai. Hiện, CPMB đang đẩy nhanh các thủ tục để đảm bảo các mốc tiến độ phê duyệt công tác chuẩn bị đầu tư như: Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 2, dự kiến phê duyệt trong tháng 4; hoàn thành Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán vào quý II để được phê duyệt trong tháng 7; hoàn chỉnh các thủ tục khởi công vào quý IV.

Trước đó, ngày 16/1/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 47/TTg-CN thống nhất điều chỉnh bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh các hạng mục đường dây 500 kV Vũng Áng – Dốc Sỏi – Pleiku 2, bao gồm: Điều chỉnh tiến độ đường dây 500 kV mạch kép Quảng Trạch - Vũng Áng, từ giai đoạn 2021 - 2025 lên giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung đường dây 500 kV mạch kép Quảng Trạch - Dốc Sỏi và sân phân phối 500 kV Quảng Trạch, vận hành giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, thay thế đường dây 500 kV mạch đơn Dốc Sỏi – Pleiku bằng đường dây 500 kV mạch kép Dốc Sỏi – Pleiku 2 và đẩy sớm tiến độ từ giai đoạn 2026 - 2030 lên giai đoạn 2016 - 2020.