Sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC tăng 11,5% so cùng kỳ 2015

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, 11 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty thực hiện là 50 tỷ 197 triệu kWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 91,85% kế hoạch EVN giao (54.650 triệu kWh).

Trong 11 tháng của năm 2016, sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC thực hiện được hơn 50,1 tỷ kWh - Ảnh: Ng.Tuấn.

Tính riêng tháng 11/2016 sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện là 4 tỷ 740 triệu kWh, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 8,27% so với cùng kỳ năm 2015.

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết, trong tháng 11/2016, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải. Sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty là 115 triệu kWh, lũy kế 11 tháng EVNSPC ước tiết kiệm được 1 tỷ 290 triệu kWh tăng 10,3% so với cùng kỳ và đạt 2,56% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Tổng công ty đã hoàn thành và đóng điện Dự án “Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang” phục vụ gần 2.000 hộ dân sống trên đảo. Dự án có tổng mức đầu tư 467 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn, trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục duy trì hoạt động Tổ điều hành cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân; thực hiện triệt để việc tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và EVN; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty.