Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại Gia Lai: Cần bắt đầu ngay từ khâu thủ tục

Nếu thực hiện theo trình tự các thủ tục như hiện nay, thời gian giải quyết nhu cầu cấp điện mới cho khách hàng ở tỉnh Gia Lai có thể kéo dài 86 ngày (trong khi thủ tục từ phía Công ty Điện lực Gia Lai chỉ cần 15 ngày). Để rút xuống còn 36 ngày, các đơn vị liên quan đến thủ tục hành chính cần nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt thời gian giải quyết các thủ tục.

Năm 2014, thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện mới cho khách hàng thuộc trách nhiệm của Công ty Điện lực Gia Lai là 15 ngày. Theo ông Măng Đoàn – Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, đây là kết quả của việc chủ động rút ngắn thời gian thỏa thuận thiết kế, gộp chung với thỏa thuận đấu nối của PC Gia Lai. Đồng thời, 15 phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu hoạt động theo cơ chế một cửa đã được đầu tư, cải tạo nhằm hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ, trả lời, ký hợp đồng xây dựng công trình điện, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện… Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001258 cũng phát huy hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến các dịch vụ khách hàng.

Công ty Điện lực Gia Lai cũng chủ động làm việc với Sở Công Thương Tỉnh, triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp, dự án đầu tư. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã xây dựng một số quy định về đổi mới thủ tục hành chính, xác định sự phù hợp giữa công trình cấp điện mới với Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn trong thời gian 3 ngày. Bên cạnh đó, Chính quyền địa phương cùng với các sở, ban, ngành liên quan cũng đã có một số giải pháp nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, nhưng chỉ số này vẫn còn cao. Tính chung trong năm 2014, thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện mới cho khách hàng đối với các công trình do Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư là dưới 45 ngày, các công trình do khách hàng đầu tư là 63,98 ngày. Trong đó, thời gian giải quyết các thủ tục từ phía PC Gia Lai là 15 ngày.

Năm 2014, các thủ tục cấp điện thuộc trách nhiệm của PC Gia Lai được giải quyết trong vòng 15 ngày

Trong năm 2015, Công ty Điện lực Gia Lai đặt mục tiêu tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện cho khách hàng từ 15 ngày xuống còn 12 ngày. Theo ông Măng Đoàn, bên cạnh việc đổi mới các thủ tục tiếp nhận yêu cầu cấp điện mới, Công ty còn hướng dẫn các đơn vị thực hiện chức năng cấp điện cho khách hàng trung áp qua trạm biến áp chuyên dùng. Tuy nhiên, thời gian tiếp cận điện năng phụ thuộc nhiều vào thời gian thiết kế, thi công và thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước.  

Trong khi đó, mỗi cơ quan, sở, ban ngành đều có những quy định riêng. Vì vậy, thời gian giải quyết các thủ tục cũng khác nhau. Nếu thực hiện theo trình tự như hiện nay, thời gian tiếp cận điện năng ở Gia Lai có thể kéo dài đến 86 ngày (chưa tính thời gian thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế và thời gian thi công công trình). Nếu công trình nằm ở vùng sâu, vùng xa thì được phép tăng thêm 15 ngày đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất; tăng thêm 15 ngày đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, tổng thời gian giải quyết thủ tục cấp điện mới cho khách hàng có thể lên đến 116 ngày. Đó là chưa kể đến một số công đoạn không tính được thời gian giải quyết thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước do khách hàng tự liên hệ giải quyết.

Ngày 12/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 36 ngày vào năm 2015 và 35 ngày vào năm 2016. Để đạt được mục tiêu này, Giám đốc PC Gia Lai đề xuất các sở, ban, ngành liên quan cần sớm điều chỉnh linh hoạt các thủ tục để rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần vào hiệu quả chung trên cả nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các thủ tục giải quyết nhu cầu tiếp cận điện năng hiện nay:

STT

Thủ tục

Đơn vị giải quyết

Thời gian

1

Thỏa thuận đấu nối

Điện lực

3 ngày

2

Xác định sự phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương

UBND tỉnh, thành phố

3 ngày

3

Xác định sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố

Sở Công Thương

3 ngày

4

Thủ tục chấp thuận, cấp phép để xây dựng đường điện nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Sở Giao thông Vận tải

7 ngày

5

Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện

UBND tỉnh, thành phố

5 ngày

6

Giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

35 ngày

(Nếu công trình nằm ở vùng sâu, vùng xa thì tăng thêm 15 ngày đối với giao đất, cho thuê đất; 15 ngày đối với chuyển mục đích sử dụng đất)

7

Thủ tục giải quyết đối với đường điện qua rừng

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

10 ngày

8

Cấp phép xây dựng

Sở Xây dựng

10 ngày

9

Thi công xây dựng công trình

Do chủ đầu tư quyết định

 

10

Đóng điện đưa công trình vào sử dụng

Điện lực

10 ngày

 


  • 29/06/2015 07:37
  • Theo Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 7391


Gửi nhận xét