Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng dưới 36 ngày: Tất cả cùng vào cuộc

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh đã yêu cầu các tổng công ty/công ty điện lực bằng mọi cách, phải rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

45,51 ngày

Năm 2014 - năm đầu tiên Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng chỉ tiêu thời gian tiếp cận điện năng và kết quả bình quân của chỉ tiêu này là 45,51 ngày.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng ban Kinh doanh EVN, năm 2014 trong điều kiện còn nhiều khó khăn do quy định, quy trình, thủ tục chưa thay đổi kịp, cùng với đó, thói quen, cách làm cũ chưa được đổi mới, nhưng các tổng công ty/công ty điện lực đã có nhiều giải pháp tích cực, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. 3 nguyên tắc được các đơn vị triệt để áp dụng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng là “Dễ tiếp cận – Dễ tham gia – Dễ giám sát”. Theo đó, mọi giao dịch với khách hàng như tiếp nhận hồ sơ, trả lời, ký hợp đồng xây dựng công trình điện, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện… đều được thực hiện theo cơ chế “một cửa,” thông qua phòng Giao dịch khách hàng.

Đồng thời, các đơn vị điện lực còn ưu tiên nguồn vốn, đảm bảo đủ vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng các công trình cấp điện cho khách hàng, cung cấp đầy đủ các thông tin về tiến độ giải quyết yêu cầu cấp điện trên website chăm sóc khách hàng, giúp khách hàng có thể chủ động tra cứu. Các tổng công ty/công ty điện lực sử dụng chức năng của phân hệ quản lý cấp điện trung áp để kiểm tra giám sát việc thực hiện thời gian, thủ tục tiếp cận điện năng tại các đơn vị trực thuộc. Ngày 26/9/2014, EVN còn ban hành bộ Quy trình kinh doanh điện năng (sửa đổi), trong đó quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, giảm thiểu thời gian tiếp cận điện năng cho khách hàng.

Năm 2014, thời gian tiếp cận điện năng trung bình là 45,51 ngày - Ảnh: NT

Trong năm 2014, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã giải quyết kịp thời nhu cầu điện đột xuất cho trồng thanh long, phát triển nuôi tôm hộ gia đình ở một số tỉnh Tây Nam Bộ. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã khẩn trương đầu tư và hoàn thành các ông trình điện, đáp ứng nhu cầu cấp điện cho các Tổ hợp công nghiệp có quy mô lớn của các nhà đầu tư nước ngoài như Tập đoàn SAMSUNG Thái Nguyên và Bắc Ninh, khu Công nghiệp Formosa Hà Tĩnh, khu Công nghiệp Dệt Texhong Ngân Long ở Quảng Ninh. Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) đã cấp điện cho 250 công trình do khách hàng đầu tư với tổng công suất 189 MVA, tương ứng chiều dài lưới trung thế là 21,648 km. Trừ thời gian khách hàng lập thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công, thời gian hoàn thành bình quân thuộc trách nhiệm của Điện lực là 11,9 ngày. Thời gian thực hiện bình quân của các cơ quan quản lý nhà nước là 14,48 ngày. Đối với 10 công trình do EVN HCMC đầu tư (tổng công suất trạm là 4.580 kVA, chiều dài lưới trung thế 28 m), thời gian thực hiện bình quân từ khi khách hàng đề nghị cấp điện đến khi nghiệm thu đóng điện công trình là 40 ngày.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Dũng, năm 2014 vẫn còn 4,04% khách hàng có thời gian cấp điện trung bình là 100,35 ngày. Lý giải điều này là do khách hàng hoàn chỉnh hồ sơ gửi cho các cơ quan thẩm quyền chậm (EVN HCMC); khách hàng thiếu vốn đầu tư nên tạm ngừng thi công hoặc vướng trong khâu giải phóng mặt bằng (EVNNPC); thời gian thực hiện các thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương chậm. Ngoài ra, lưới điện tại một số địa phương do quá tải, chưa thể cấp điện cho khách hàng như khu vực nuôi tôm ĐBSCL…

Các đơn vị điện lực luôn tìm kiếm giải pháp, kịp thời cung cấp điện cho khách hàng - Ảnh: Thu Hà

Tất cả cùng vào cuộc …

Theo bà Đào Thị Minh Hiền – Trưởng phòng Quy hoạch và Giám sát cân bằng cung cầu, Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương, thời gian tiếp cận điện năng phụ thuộc vào nhiều yếu tố với trách nhiệm của các bên liên quan như điện lực, xây dựng, giao thông… và khách hàng. Thời quan qua, Bộ Công Thương và EVN đã rất nỗ lực rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Tuy nhiên, “chỉ ngành Điện cố gắng sẽ không đủ nếu như không có sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị liên quan và khách hàng”, bà Đào Thị Minh Hiền khẳng định.

Vì vậy, để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong hai năm 2015 - 2016, Chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ, các cơ quan và địa phương liên quan tập trung mọi nguồn lực giảm dần thời gian tiếp cận điện năng. Trong đó, yêu cầu thời gian thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 36 ngày vào năm 2015 và 35 ngày vào năm 2016 (Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015). Trong đó, thời gian giải quyết thủ tục thuộc trách nhiệm của Điện lực không quá 18 ngày.

Năm 2015, EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng dưới 36 ngày - Ảnh: Phan Trang

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của EVN, Tổng giám đốc Phạm Lê Thanh đã nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của EVN, đòi hỏi các đơn vị phải quyết tâm thực hiện. Bởi, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn mang đến cho khách hàng dịch vụ ngày càng cao với chất lượng ngày càng hoàn hảo. Đây là một trong những chỉ tiêu góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo ông Nguyễn Văn Lý – Phó tổng giám đốc EVN HCMC, EVN HCMC sẽ tiếp tục phân cấp cho các đơn vị trực thuộc thỏa thuận đấu nối cho tất cả các công trình có cấp điện áp dưới 110 kV (không giới hạn công suất) cũng như quyết định đầu tư các dự án cấp điện chuyên dùng do ngành Điện đầu tư; rút ngắn thời gian trình duyệt hồ sơ và tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong cung cấp dịch vụ khách hàng. Đồng thời, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong khảo sát và chương trình phân tích tải phục vụ công tác thỏa thuận đấu nối công trình điện để chủ động khai thác, tìm kiếm nhanh thông tin kỹ thuật về lưới điện, xác định ví trí đấu nối một cách nhanh chóng, phục vụ việc lập, ký kết hợp đồng đấu nối/phương án cấp điện của công trình. Đối với các công trình do khách hàng đầu tư, sẽ khuyến nghị khách hàng thực hiện theo đúng quy hoạch đã được duyệt, song song với việc thỏa thuận đấu nối và lập thiết kế thi công.

 

Thời gian tiếp cận điện năng của EVN năm 2014:

- Cấp điện mới cho 9.686 khách hàng.

- Thời gian cấp điện trung bình là 45,51 ngày, trong đó:

+ 9.295 khách hàng có thời gian cấp điện trung bình là 43,2 ngày (chiếm 95,96%)

+ 391 khách hàng có số ngày cấp điện trung bình là 100,35 ngày (chiếm 4,04%)

 


  • 01/05/2015 09:16
  • Theo Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý và Hội nhập
  • 4170


Gửi nhận xét