Rà soát hồ sơ để giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 3733/EVN-KD ngày 02/6/2020 hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thời gian áp dụng giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch tính từ ngày 16/4/2020, trong vòng 3 tháng. Nếu thời gian đi vào hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch muộn hơn ngày 16/4/2020, thì được tính từ thời điểm đi vào hoạt động đến hết thời gian hỗ trợ và tính trọn kì hóa đơn.

Đối với các vướng mắc giữa hướng dẫn của sở quản lý du lịch địa phương và tổng công ty/công ty điện lực trong quá trình triển khai theo hướng dẫn tại văn bản số 566/TCDL- KS thì các tổng công ty/công ty điện lực báo cáo với Tổng cục Du lịch để được hướng dẫn thực hiện.

Hồ sơ khách hàng để được xác định là đối tượng cơ sở lưu trú du lịch

(theo văn bản số 566/TCDL-KS ngày 20/5/2020 của Tổng cục Du lịch):

  1. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú
  3. Bản sao Quyết định công nhận có hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (còn hoặc đã hết hiệu lực đến ngày 16/4/2020) hoặc bản sao văn bản thông báo tới Sở quản lý du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động theo quy định. Đối với Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đã hết hiệu lực trước ngày 01/01/2018 thì không được công nhận.

*Trường hợp cơ sở lưu trú có đủ các giấy tờ nêu tại điểm a và b nhưng không có hoặc thất lạc giấy tờ tại điểm c thì các Sở quản lý du lịch hướng dẫn cơ sở lưu trú du lịch bổ sung văn bản thông báo để được xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch.

*Các giấy tờ xác nhận, biên bản kết quả kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch của các đơn vị quản lý khác nếu được Sở quản lý du lịch tại địa phương phân cấp được công nhận.

Chi tiết văn bản 3733/EVN-KD tại đây.


  • 05/06/2020 06:43
  • PV