Quyết định không nhận chìm vật, chất nạo vét Nhiệt điện Vĩnh Tân

Gần 1 triệu tấn vật, chất từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 tại vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận sẽ không nhận chìm, mà sử dụng để san lấp mặt bằng lấn biển theo quy hoạch của Cảng tổng hợp Vĩnh Tân bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết, đây là phương án mà chủ đầu tư đề xuất và đã được Chính phủ chính thức chấp thuận. 

Trước đó, ngày 14/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bên liên quan về vấn đề này. Tại cuộc họp các bên liên quan đã báo cáo Phó Thủ tướng và cho ý kiến về phương án sử dụng vật, chất nạo vét từ cảng, vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Phương án này đã được Bộ TN&MT và UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ từ ngày 31/7. Trong đó, đề xuất trước mắt cho phép sử dụng vật, chất từ hoạt động nào vét cảng chuyên dùng của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 để san lấp mặt bằng khu vực lấn biển của Cảng tổng hợp để đảm bảo tiến độ của dự án theo thỏa thuận của Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư và bảo đảm được vấn đề an ninh năng lượng cho khu vực phía nam.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đồng ý phương án được đề xuất nêu trên.

Thực hiện phương án được đồng ý, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bên liên quan chỉ đạo chủ đầu tư Vĩnh Tân 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN, chủ đầu tư của Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng, Công ty Đại Dương (chủ đầu tư Cảng tổng hợp Vĩnh Tân) thống nhất phương án để tạo điều kiện cho Vĩnh Tân 1 nạo vét sớm nhất có thể.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án có liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện việc đánh giá tác động môi trường, thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu quy hoạch các vị trí nhận chìm vật, chất ở biển và các khu vực cần sử dụng vật, chất nạo vét để san nền, lấn biển, chống xói lở bờ biển đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các địa phương có biển tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch các vị trí có thể nhận chìm ở biển đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, khi Quy hoạch khai thác sử dụng biển Việt Nam được Quốc hội phê duyệt, cùng với việc áp dụng theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam năm 2015 và Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì mọi hoạt động tương tự của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân và các doanh nghiệp khác trong cả nước sẽ được thực hiện theo tinh thần ưu tiên tái sử dụng như một loại tài nguyên cho lấn biển, chống xói lở, nhận chìm thực hiện theo quy hoạch, chương trình, dự án và phải đảm bảo an toàn cho tuyệt đối cho môi trường. 


  • 16/08/2017 09:00
  • Theo baochinhphu.vn