Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 5/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả hộ gia đình) khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định cấp phép thăm dò nước dưới đất; cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt; cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất; cấp phép khai thác sử dụng nước biển; cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC trong thời gian từ ngày 5/5/2020 đến 31/12/2020.

Ngoài ra, từ ngày 5/5/2020 đến 31/12/2020, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải nộp phí bằng 70% mức phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC.

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tổ chức, cá nhân nộp phí theo mức bình thường.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

Thongtu36BoTaichinh2020.pdf