Quảng Trị giảm thời gian tiếp cận điện năng

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Văn bản số 4987 ngày 6/10/2017 về việc thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước là chủ thể quản lý, sử dụng theo quy định có trách nhiệm thỏa thuận vị trí cột điện/trạm biến áp và hành lang lưới điện (nếu có) không quá 5 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm.

Cụ thể, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải cấp phép thi công xây dựng công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ không quá 7 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm; thỏa thuận vị trí cột điện/trạm biến áp và hành lang lưới điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đô thị và nằm trong hành lang an toàn đường bộ (quốc lộ, tỉnh lộ).

Đối với Công ty Điện lực Quảng Trị, tiếp tục thực hiện việc đấu nối vào lưới điện hạ áp không quá 5 ngày làm việc trong trường hợp sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt và không quá 7 ngày làm việc trong trường hợp sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt.

Tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thỏa thuận hành lang lưới điện đối với các dự án lưới điện triển khai trên địa bàn từ 2 huyện trở lên.


  • 16/10/2017 05:58
  • Theo Báo Công Thương