Phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi năm 2017 nhằm chủ động ứng phó với tình huống ngập lụt do xả lũ khẩn cấp hoặc sự cố vỡ đập Hàm Thuận nếu xảy ra.

Phương án đã được phê duyệt cũng xác lập trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan, trong đó có Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (chủ đầu tư); Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng như UBND các huyện, xã trong vùng bị ảnh hưởng; các công ty, nhà máy thủy điện khác trên lưu vực sông La Ngà; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận. 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương các huyện, xã vùng hạ du đập thủy điện Hàm Thuận thực hiện nghiêm túc Phương án này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết để chủ động đối phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh1700UBNDtinhBinhThuan_2017.pdf