Phê duyệt danh mục Dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải”

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) (Quyết định 521/QĐ-TTG ngày 14/4/2014).

Theo đó Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của Dự án với tổng mức đầu tư 897 triệu USD, trong đó vốn vay của WB là 500 triệu USD, vốn đối ứng 397 triệu USD do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tự thu xếp.

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng công suất truyền tải và độ tin cậy của hệ thống lưới 500 kV và của các điểm đấu nối hệ thống phân phối, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực của Chính phủ. Tăng cường năng lực tổ chức, tài chính, vận hành cho EVN NPT trở thành đơn vị truyền tải độc lập trong tiến trình cải cách thị trường điện.

Dự án được thực hiện từ năm 2014-2018 trên địa bàn tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

521.signed.pdf


  • 17/04/2014 08:05
  • Vũ Chang
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét