Phê duyệt cơ chế tài chính đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa phê duyệt cơ chế và điều kiện cho vay lại cụ thể đối với Khoản vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Dự án đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) về triển khai Dự án đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3, vay vốn ADB để tận dụng các kết quả thẩm định đã thực hiện, tránh làm kéo dài tiến độ giải ngân và triển khai Dự án, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án chọn cơ quan cho vay lại phù hợp.

Lưới điện truyền tải có bước phát triển vượt bậc trong những năm qua

Bộ Công Thương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan những thay đổi về chính sách, chế độ ảnh hưởng đến hiệu quả của Dự án và cơ chế tài chính được duyệt.

Phó Thủ tướng giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn đối ứng, nguồn trả nợ (gốc, lãi, phí), phối hợp chặt chẽ với Cơ quan cho vay lại trong việc hoàn thành các thủ tục về bảo đảm tiền vay, đảm bảo Dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và có hiệu quả; báo cáo các cơ quan theo quy định hiện hành.

Được biết, Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3” nằm trong Chương trình “Đầu tư lưới điện truyền tải” của ADB tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 với nguồn vốn đầu tư cho cả chương trình là 1,75 tỷ USD chia làm 4 phân kỳ, trong đó, ADB tài trợ 730 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (ORC).

Chương trình sẽ góp phần phát triển hiệu quả hệ thống truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu điện năng cho cả nước, duy trì độ an toàn, tin cậy và nâng cao chất lượng của hệ thống điện.

Dự án này là Khoản vay kế tiếp phân kỳ 1 và 2 trong khuôn khổ của Chương trình “Đầu tư lưới điện truyền tải”.

Mục tiêu của Dự án nêu trên nhằm mở rộng hệ thống lưới truyền tải điện trên toàn Việt Nam nhằm giải phóng nguồn của các nhà máy điện mới, nâng cao độ tin cậy, chống quá tải, đảm bảo khả năng truyền tải thông suốt của hệ thống truyền tải điện quốc gia. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Công Thương, cơ quan thực hiện dự án là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.


  • 08/12/2016 09:43
  • Huyền Thương