Phát triển hạ tầng cung cấp điện Việt Nam liên kết với các nước trong khu vực

Đó là một trong những định hướng phát triển tại đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 167/QĐ-TTg, ngày 7/2/2017.

Đường dây 220 kV Xekaman - Pleiku 2 kết nối lưới điện Việt Nam - Lào

Theo đó, đối với hạ tầng cung cấp điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu mô hình hệ thống điện liên kết với các nước trong khu vực, nhất là với các nước tiểu vùng sông Mê Kông bằng lưới điện truyền tải 500 kV và 220 kV phù hợp với hạ tầng cung cấp điện của nước ta và các nước trong từng giai đoạn. 

Trong đó, định hướng chính sách phát triển hạ tầng cung cấp điện liên kết với các nước trong khu vực đến năm 2020 gồm: Tiếp tục hợp tác mua bán điện với Trung Quốc thông qua các đường dây 220 kV và 110 kV hiện có; nghiên cứu khả năng tăng cường liên kết lưới điện truyền tải, trong đó xem xét giải quyết kỹ thuật hòa không đồng bộ bằng trạm chuyển đổi một chiều – xoay chiều;

Với Lào, tăng cường hợp tác để đầu tư hoặc tham gia đầu tư các nhà máy thủy điện tại Lào cung cấp điện cho Việt Nam, nhất là cung cấp điện bổ sung cho miền Nam. Nghiên cứu khả năng phát triển liên kết lưới điện truyền tải, trong đó xem xét giải pháp kỹ thuật hòa mạng không đồng bộ bằng trạm chuyển đổi một chiều – xoay chiều;

Với Campuchia, duy trì liên kết lưới điện qua tuyến đường dây 220 kV hiện có. Nghiên cứu khả năng tăng cường liên kết lưới điện giữa Việt Nam và Campuchia thông qua các chương trình hợp tác song phương và đa phương.

Đối với chính sách phát triển đồng bộ hạ tầng cung cấp điện trong nước: Phát triển hợp lý và đa dạng các loại hình sản xuất điện trên cơ sở khai thác hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên trong nước, nhập khẩu hợp lý nhiên liệu từ nước ngoài cho phát triển, đẩy mạnh khai thác nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với nền kinh tế nước ta; phát triển nguồn điện mới sử dụng công nghệ hiện đại, phù hợp, đồng thời với đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ các nhà máy điện đang vận hành, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; 

Đồng thời, phát triển lưới điện truyền tải đồng bộ, phù hợp với tiến độ vận hành các nhà máy điện; phát triển lưới điện gắn với hiện đại hóa trang thiết bị và hạ tầng thông tin viễn thông điện lực, thực hiện các giải pháp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; nghiên cứu áp dụng lưới điện thông minh, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng lưới điện; kết nối, hòa mạng đồng bộ hệ thống điện Việt Nam với hệ thống điện các nước trong khu vực.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh167TTCP2017.pdf