Phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị liên tịch 2728/CTLT-EVN-CĐĐLVN (ngày 21/5/2021) phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Đoàn công tác của EVN kiểm tra tiến độ thi công Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng, tháng 4/2021. Ảnh Huyền Thương

Phong trào thi đua nhằm tạo khí thế sôi nổi, để các đơn vị tham gia thi công đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ vào năm 2024.

Cụ thể, tháng 5/2021 sẽ phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng Công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng và ký kết giao ước thi đua hoàn thành các mục tiêu chính đợt 1 năm 2022.

Tháng 11/2022 sẽ sơ kết thi đua đợt 1 và ký kết giao ước thi đua hoàn thành các mục tiêu chính đợt 2 năm 2023.

Tháng 11/2023 sẽ sơ kết thi đua đợt 2 và ký kết giao ước thi đua hoàn thành công trình năm 2024.

Tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng NMTĐ Hòa Bình mở rộng sẽ triển khai trong tháng 10/2024. 

Trong mỗi đợt thi đua, Ban Thường trực phong trào thi đua liên kết sẽ xem xét, phát động những chiến dịch thi đua ngắn ngày nhằm hoàn thành các mốc quan trọng quyết định đến tiến độ chung. Tùy thuộc vào kết quả đạt được, Ban Thường trực phong trào thi đua liên kết xem xét, đề xuất với Tổng Giám đốc EVN quyết định khen thưởng.

Tổng Giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể các đơn vị tham gia thi công phát huy tính sáng tạo, kinh nghiệm để tổ chức thi công hợp lý, tăng năng suất, hiệu quả lao động, huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tình thần tự giác, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện thực hiện thi công xây dựng công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng sớm nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình xây dựng cấp đặc biệt được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 389/TTg-CN ngày 11/4/2018. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của NMTĐ Hòa Bình hiện hữu, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.