Phát động đợt thi đua nước rút 31 ngày đêm xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2

Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT vừa ban hành Chỉ thị 4668/CTLT-EVNNPT-CĐ (ngày 30/11/2020) phát động đợt thi đua nước rút 31 ngày đêm xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2.

 

Công nhân thi công dựng cột đường dây 500kV đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai

Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 thuộc Công trình đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (đường dây 500kV mạch 3) là công trình điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù tại Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017.

Đây là công trình trọng điểm liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia.

Với mục tiêu hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2020, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT phát động đợt thi đua nước rút 31 ngày đêm; kêu gọi tất cả các đơn vị tham gia xây dựng dự án cam kết thi đua, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; không để xảy ra tai nạn lao động.

Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT kêu gọi toàn thể các đơn vị tham gia thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực; nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện bám sát tiến độ, đưa Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 về đích sớm nhất, đảm bảo an toàn, chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.


  • 02/12/2020 12:00
  • Lê Việt
  • 1112