Phần mềm hỗ trợ tổng đài chăm sóc khách hàng của PC Đà Nẵng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, từ tháng 5/2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đưa vào sử dụng phần mềm hỗ trợ tổng đài chăm sóc khách hàng (CSKH) – 0511.626.8888.

Đây là phần mềm do PC Đà Nẵng tự nghiên cứu xây dựng, dùng để tra cứu thông tin và trả lời các câu hỏi của khách hàng. Theo đó, phần mềm có các tính năng: Khi khách hàng gọi đến, số điện thoại sẽ được lưu vào dữ liệu tổng đài CSKH sau đó liên kết số liệu từ chương trình CMIS để hiển thị chính xác những thông tin khách hàng. Phần mềm cho phép thu thập số điện thoại, email các khách hàng chưa có thông tin trong hệ thống, đồng thời có các chức năng tìm kiếm thông tin như: Hóa đơn, công nợ, đo đếm chỉ số, lịch cắt điện, mất điện sự cố…

Giao diện phần mềm - Ảnh: Xuân Tiến

Phần mềm đưa vào sử dụng giúp cho công tác tra cứu thông tin giải đáp khách hàng được thuận lợi, nhanh chóng, công tác quản lý, theo dõi các cuộc gọi của khách hàng thuận tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng dùng điện của PC Đà Nẵng.


  • 13/05/2015 11:16
  • Xuân Tiến - PC Đà Nẵng
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét