Phân cấp quản lý tại Công ty Điện lực Sơn La: Đặt niềm tin vào cấp dưới

Đồng thời với việc lựa chọn cán bộ có tâm, có tài, Công ty Điện lực Sơn La đã phân cấp quản lý hiệu quả cho các đơn vị cơ sở, hướng tới phát triển bền vững.

Phân cấp càng mạnh - trách nhiệm càng cao

Ông Lê Quang Thái – Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho biết, nâng cấp, đổi mới mô hình hoạt động của các điện lực là hướng đi đúng của Tập đoàn nhằm chuẩn hóa hoạt động  từ cấp cơ sở vì mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện. Các điện lực cấp huyện/quận chính là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Vì vậy, đổi mới mô hình hoạt động, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công nhân viên ở các điện lực đã được PC Sơn La chủ động triển khai.

Tháng 5/2013, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của điện lực theo định hướng của EVN. Nội dung chủ yếu của Quy chế này là đẩy mạnh phân cấp cho các điện lực. Đây là cơ sở để PC Sơn La tiến hành đổi mới hoạt động của các điện lực.

“Công ty chúng tôi thống nhất thực hiện phân cấp quản lý cho 11/11 điện lực trực thuộc ngay từ những bước đi đầu tiên theo các lĩnh vực quản lý như: Tổ chức cán bộ, phân phối tiền lương, thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, tham gia các dự án đầu tư xây dựng, tìm kiếm việc làm nhằm tăng thu nhập cho cán bộ công nhân; các điện lực chủ động mua sắm, chi phí theo kế hoạch Công ty giao… Trong quá trình triển khai, điện lực nào làm tốt sẽ được biểu dương kịp thời và các điện lực khác sẽ đến học tập, trao đổi kinh nghiệm”, ông Thái chia sẻ.

Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, các điện lực đã ổn định mô hình tổ chức, xây dựng bộ Quy chế nội bộ. Hiện nay, Công ty đang tập trung nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các điện lực. Ban giám đốc Công ty đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn các điện lực hoàn chỉnh các quy trình phân cấp.

“Đồng nghĩa với việc phân cấp cho các điện lực, chúng tôi cũng đòi hỏi các điện lực có trách nhiệm nặng nề   hơn trước, từ đó, tạo sự chuyển biến thực sự về chất trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh và dịch vụ khách hàng.” Ông Lê Quang Thái nhấn mạnh.

Đưa điện về vùng sâu, vùng xa tỉnh Sơn La - Ảnh: Vũ Anh

Tạo thế chủ động cho các đơn vị

Sau hơn 1 năm thực hiện phân cấp quản lý triệt để cho các điện lực, nhiều đơn vị đã đi “tiên phong,” có cách làm sáng tạo, chủ động, linh hoạt mang lại hiệu quả tích cực.

Đi đầu phải kể đến Điện lực TP. Sơn La. Với đặc thù là đơn vị cấp điện cho thành phố Sơn La (chiếm phần lớn sản lượng điện của Tỉnh), Điện lực TP. Sơn La đã chủ động, triển khai, đổi mới mô hình quản lý hoạt động  theo hướng chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa. Thậm chí, Điện lực TP. Sơn La còn chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV, đồng thời tạo bước đột phá trong các dịch vụ khách hàng từ trước khi có chủ trương của Công ty.

Ông Lê Minh Tiến – Giám đốc Điện lực TP. Sơn La cho biết: “Với việc phân cấp mạnh, triệt để, Điện lực TP. Sơn La có sự chủ động hơn, giải quyết công việc nhanh hơn, sát hơn”.

Ghi nhận hiệu quả từ việc phân cấp quản lý cho các điện lực, ông Đặng Quốc Toản – Giám đốc Điện lực Bắc Yên cho biết, Điện lực đã có nhiều đổi mới. Trước tiên là mô hình tổ chức các phòng ban chức năng được nâng cấp, đặc biệt là phòng Giao dịch khách hàng đạt “chuẩn mới” của EVN, với đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo và đào tạo lại một cách cơ bản, đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh… Mô hình tổ chức thống nhất hơn, ý thức cán bộ, công nhân viên được nâng cao hơn, dịch vụ khách hàng đã có những chuyển biến tích cực.

Chia sẻ về những thành công bước đầu trong  việc phân cấp, ông Thái cho biết: “Để phân cấp thành công thì điều quan trọng nhất là lãnh đạo Công ty phải có sự quyết tâm, lựa chọn được đội ngũ cán bộ tốt và tin tưởng vào khả năng của cấp dưới; bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đúng khả năng và phải có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý. Đồng thời tạo môi trường phát triển cho những người có khả năng quy tụ mọi người, năng động sáng tạo trong công việc, kiên quyết đưa ra khỏi dây chuyền những cán bộ quản lý yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm với công việc tập thể”.

Không những vậy, lãnh đạo Công ty coi đây là nhiệm vụ thường trực của mình. “Chúng tôi xác định, toàn thể Công ty phải nhận thức đúng, đầy đủ các nội dung và thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Điện lực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Công ty nói riêng và ngành Điện nói chung”, ông Thái chia sẻ.
 

Công ty Điện lực Sơn La:

- Thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
- Bao gồm 11 điện lực huyện/thành phố.
- Tính đến hết năm 2013:
+ Quản lý 3.382 km ĐD trung thế; 3.252 km ĐD hạ thế; 1.629 trạm biến áp phân phối;
+ Tổng số khách hàng sử dụng điện: 205.635 khách hàng (tính theo hợp đồng mua bán điện).
 

Mục tiêu chính của đề án nâng cấp, đổi mới mô hình hoạt động công ty điện lực/điện lực cấp quận, huyện:

- Thống nhất về mô hình tổ chức, tiêu chuẩn cán bộ, phương thức hoạt động, cơ chế quản lý, phân cấp và tiêu chí đánh giá đối với các công ty điện lực/điện lực cấp quận/huyện trong toàn EVN.

- Xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế quản lý hiệu quả, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho hoạt động của các công ty điện lực/điện lực cấp quận/huyện.

- Từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mọi mặt của các công ty điện lực/điện lực cấp quận/huyện, đặc biệt là công tác dịch vụ khách hàng, góp phần giữ gìn và nâng cao uy tín của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong cộng đồng và xã hội.

 


  • 22/09/2014 05:02
  • Theo TCĐL Chuyên đề QL&HN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét