PTC1: Đảm bảo truyền tải điện an toàn trên 76,4 tỉ kWh trong năm 2018

Là mục tiêu phấn đấu Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị diễn ra sáng ngày 16/1.

Để đạt được mục tiêu này, Công ty sẽ tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên; tập trung nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu sự cố.

Công ty cũng sẽ tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp kết hợp các biện pháp tuyên truyền, vận động; kết hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để điều tra, răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

PTC1 sẽ đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định trong năm 2018 - Ảnh: Trần Viết Cường

Ngoài ra, Công ty sẽ đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện để nâng cao độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động. Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng thiết kế và thi công lắp đặt, thí nghiệm, nghiệm thu công trình. Kiên quyết không cho phép đóng điện và không tiếp nhận đối với các công trình không đủ tiêu chuẩn vận hành. Đồng thời tập trung mọi biện pháp để giảm tổn thất điện năng với mục tiêu thấp hơn 2,28%.

Trong công tác đầu tư xây dựng, năm 2018, Công ty được EVNNPT giao tổng giá trị đầu tư thuần là 702,34 tỷ đồng với 3 dự án phải khởi công, hoàn thành 4 dự án, phê duyệt quyết toán 12 dự án.

Để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2018, Công ty tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thủ tục, nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế; chất lượng và thời gian thẩm định phê duyệt; nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, tránh trường hợp phải lập lại dự toán, đấu thầu lại nhiều lần mới lựa chọn được nhà thầu; Áp dụng công nghệ khảo sát và thiết kế 3D…

Đối với việc thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Công ty chú trọng tăng cường triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thuộc diện quy hoạch và cán bộ đương chức theo đúng tiêu chuẩn. Đồng thời tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền tải điện; đẩy mạnh đào tạo, phổ biến, tuyên truyền Văn hóa EVNNPT cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

PTC1 trong năm 2017:

- Sản lượng truyền tải điện: 69,9 tỷ kWh, vượt 0,44% so với kế hoạch EVNNPT giao và vượt 9,4% so với năm 2016.

- Đã khởi công 4/3 dự án (vượt 1 dự án so với kế hoạch), đóng điện 2 dự án đặc biệt quan trọng gồm:

+ Dự án lắp máy biến áp 220 kV-250 MVA thứ 2 tại TBA 500 kV Thường Tín;

+ Dự án cải thiện chất lượng điện năng lắp đặt tụ bù ngang trên lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc.