PTC 3: Khởi công xây dựng đường dây 220 kV Pleiku 2 - An Khê

Dự án "Đường dây 220 kV Pleiku 2 - An Khê" vừa được Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức động thổ. Công trình dự kiến hoàn thành và đóng điện vào cuối năm 2018.

Dự án có tổng mức đầu tư 577 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; PTC 3 đại diện EVNNPT quản lý điều hành dự án; Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 thiết kế; Truyền tải điện Gia Lai tiếp nhận quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Theo đó, đường dây 220 kV Pleiku 2 - An Khê dài 110 km, bắt đầu từ thanh cái TBA 500 kV Pleiku 2 đến vị trí cột T.1A của đường dây 220 kV An Khê - Quy Nhơn mạch 2 hiện hữu; mở rộng ngăn xuất tuyến tại TBA 500 kV Pleiku 2.

Đường dây đi qua địa phận các huyện Chư Prông, Đak Đoa, Măng Yang, Đak Pơ, TP.Pleiku, thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai và huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định.

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm truyền tải điện năng từ các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Bình Định lên hệ thống điện Quốc gia, đồng thời cung cấp điện cho các tỉnh Duyên hải miền Trung; tăng cường độ tin cậy của hệ thống điện Quốc gia nói chung và của khu vực miền Trung - Tây nguyên nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế của khu vực.

 


  • 08/01/2018 08:39
  • Huyền Thương