PC Thái Nguyên tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn tại 29 xã thuộc 6 huyện, thị xã của tỉnh Thái Nguyên cho Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) quản lý vận hành và bán điện trực tiếp đến tận hộ dân nông thôn.

Lưới điện hạ áp nông thôn tại 29 xã được bàn giao cho PC Thái Nguyên gồm 2 phần: Phần trong dự án và phần ngoài Dự án Năng lượng nông thôn I, II (ReI, ReII). Các dự án này mở rộng đầu tư cải tạo khoảng 60% lưới điện hạ áp trong xã, 40% lưới điện còn lại do các HTX dịch vụ điện và nhân dân đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, riêng với phần ngoài dự án là phần lưới điện do các HTX dịch vụ điện và nhân dân đầu tư xây dựng, do được đầu tư tự phát, không có thiết kế, chủ yếu dùng cột bê tông tự đúc, cột tre, móng đất, dây trần cũ nát, nhiều mối nối không đảm bảo an toàn khi vận hành. Một số HTX dịch vụ điện hoạt động không hiệu quả, hạch toán chi phí kinh doanh điện không rõ ràng, không đủ khả năng trả nợ vốn vay ngân hàng để đầu tư dự án và vốn để cải tạo, sửa chữa lưới điện.

Mặt khác giá bán điện của các HTX vẫn còn cao hơn so với quy định của ngành Điện. Vì vậy, UBND tỉnh quyết định bàn giao lưới điện lưới điện hạ áp nông thôn tại 29 xã cho Công ty Điện lực Thái Nguyên quản lý vận hành và bán điện trực tiếp đến tận hộ dân.

Theo lộ trình, sau khi tiếp nhận, PC Thái Nguyên sẽ tận dụng các nguồn vốn của ngành Điện để cải tạo các lưới điện HANT nhằm đáp ứng các tiêu chí “Xây dựng nông thôn mới”, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn trong cung cứng điện năng. Dự kiến việc cải tạo lưới điện sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Bước đầu, PC Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo và 2 tổ công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để triển khai công tác tiếp nhận tại 6 huyện, thị xã: Định Hóa, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phổ Yên, Phú Lương, Sông Công.


  • 24/11/2014 08:59
  • Lã Thu Vân
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét