PC Sơn La: Ứng dụng máy tính bảng trong công tác kinh doanh - dịch vụ

Giải pháp ghi chỉ số, chấm xóa nợ, phát triển mới khách hàng bằng máy tính bảng được Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) lựa chọn khai thác trong công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sử dụng điện, tăng năng suất lao động. Công tác ghi chỉ số bằng máy tính bảng sẽ giảm được các công đoạn ghi chép thủ công, kiểm soát được các khách hàng tiêu thụ điện bất thường, giảm nhân công phúc tra, đặc biệt tiết kiệm thời gian nhập số liệu  vào hệ thống CMIS. Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android tương thích với các thiết bị di động, máy tính bảng.

Công nhân GCS Điện lực Thành Phố giao phiếu thông báo chỉ số và số tiền tạm tính cho khách hàng

Sử dụng chức năng chấm nợ bằng máy tính bảng đã hỗ trợ thu ngân viên không phải kê bằng tay số tiền thu được của từng khách hàng, máy tính sẽ cộng lũy kế số tiền thu được, tồn đọng chưa thu hàng ngày. Chỉ cần kết nối Internet truyền nhận dữ liệu hai chiều giữa thiết bị và phần mềm trên máy tính, sẽ giúp quyết toán hóa đơn tự động, tiết kiệm thời gian và giúp thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin thanh toán của khách hàng nhanh, chính xác.

Tập huấn GCS, chấm nợ, phát triển mới bằng máy tính bảng tại PCSL

PC Sơn La đã triển khai thực hiện có hiệu quả giải pháp này từ tháng 10/2013 tại Điện lực Thành Phố Sơn La. Từ tháng 5/2014, PC Sơn La sẽ ứng dụng  giải pháp công nghệ đổi mới việc giải quyết thủ tục cấp điện mới, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng bằng máy tính bảng ở 11 Điện lực trực thuộc.


  • 24/04/2014 02:04
  • Ngọc Diệp
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét