PC Sơn La: Triển khai ứng dụng website tính năng mới

Phòng Công nghệ Thông tin phối hợp với các phòng nghiệp vụ (PC Sơn La) triển khai thử nghiệm website Quản lý kiểm tra phương án thi công cho phép các đơn vị chủ động lập, gửi và sửa trước khi duyệt phương án thi công.

Nhằm tăng tính chuyên môn hóa và khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị sẵn có, nâng cao chất lượng lập và duyệt phương án thi công một cách nhanh chóng và tiện lợi, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) triển khai thử nghiệm chương trình Quản lý phê duyệt kiểm tra phương án thi công trên nền web.

Với chương trình này, các đơn vị trước khi in để ký duyệt phương án thi công sẽ được các phòng chuyên môn: Kỹ thuật, Điều độ, Thanh tra An toàn xem xét, kiểm tra, điều chỉnh trước các nội dung trên bản mềm. Tính năng này sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí di chuyển, chỉnh sửa. Tại Công ty các phòng nghiệp vụ có thể chủ động kiểm tra, kiểm soát, sửa trực tiếp gửi lại đơn vị và thống nhất duyệt phương án. Sau ít nhất một ngày toàn bộ phương án thi công được in, trình Công ty phê duyệt.

Chương trình hỗ trợ các đơn vị cơ sở gửi hồ sơ phương án thi công đính kèm gồm đầy đủ các giấy tờ cần thiết như: bản vẽ, phương án... và gửi ý kiến bảo vệ trước khi duyệt phương án thi công.

Được biết, PC Sơn La triển khai ứng dụng website Quản lý phê duyệt phương án thi công tới các đơn vị trực thuộc từ tháng 11/2014.

Lưu đồ thực hiện công việc:

 


  • 21/11/2014 11:01
  • Ngọc Diệp
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét